SİRKECİ HAŞERE İLAÇLAMA (FARMAPEST BÖCEK İLAÇLAMA SERVİSİ)

Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri’nin ilkesi ve temel amacı; bulunduğumuz çağın genel ihtiyaçları doğrultusunda, Dünya çapında üretilen tüm alternatif metot ve donatıları güncel olarak takip edip, belirli bir kombinasyon içerisinde inceleyip, analizini yaparak;”en uygun” olan uygulama yöntemlerini belirleyip, sonrasında uygulamaya geçirerek, çalışmalarını sürekli ileri seviyelere taşımaktadır.

Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri’nin ilkesi ve temel amacı; bulunduğumuz çağın genel ihtiyaçları doğrultusunda, Dünya çapında üretilen tüm alternatif metot ve donatıları güncel olarak takip edip, belirli bir kombinasyon içerisinde inceleyip, analizini yaparak;”en uygun” olan uygulama yöntemlerini belirleyip, sonrasında uygulamaya geçirerek, çalışmalarını sürekli ileri seviyelere taşımaktadır.

Gerçekçi çözümü üreten Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri, tüm bu hizmetlerin yanı sıra, teknolojinin tüm adımlarını takip ederek yaptığı işleri;T.C. Sağlık Bakanlığı, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Gıda Kodeksi, HACCP, TSE” gibi kuruluşların genel mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.  Ayrıca ISO belgesi bulunmakta, o nedenle AB mevzuatlarının gereksinimlerine göre işletmenizin uyumu sağlanmaktadır.

Şunu asla unutmayalım ki, böceklerle mücadele ve kontrol teknikleri, bir halk sağlığı hizmetidir. Böcek ilaçlaması yapılacak olan alanda, son derece spesifik davranılması gerekmektedir.”Çevremize ve insan sağlığına” karşı verilebilecek herhangi bir zararın, telafisi asla mümkün olmayabilir!.

İşte bu nedenle, ”halk sağlığı” gözetilerek yapılan haşere ilaçlamalarında bilirkişi olmak, bununla birlikte;”insektisitler, böcek hayatı ve biyolojisi” hakkındaki yeterli bilgi ile uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve en iyi ve doğru şekilde tatbik edilmesi gerekmektedir.

Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri, yaptığı tüm bu işlemlerin ardından bunları raporlayarak, siz değerli müşterilerimize sunmaktadır. ”Böcek ilaçlama” hizmetinde, bizimle yapacağınız işbirliği, sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda hayatınızı sürdürmeniz için çok büyük kolaylıklar sağlar.

HAŞERE İLAÇLAMASI HAKKINDA GENEL BİLGİ VE TERİMLER

HALK SAĞLIĞI ALANI

Ev, otel, okul, hastane, işyeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili tüm fiziki mekanları ve çevreyi, halk sağlığı alanı olarak sayabiliriz.

ZARARLI ORGANİZMALAR

İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara ya da çevreye yönelik,birçok istenmeyen veya zararlı etkileri olan, her türlü organizmayı içerir.

BİYOSİDAL ÜRÜN

Bir veya birden fazla ”aktif madde” içeren ve kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, ”kimyasal veya biyolojik” açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde ‘kontrol edici’ bir etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlarıdır.

İNSEKTİSİT

Haşere mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünüdür.

RODENTİSİT

Fare, sıçan ve diğer kemiricileri kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleridir.

MOLLUSİSİT

Sümüklüböcek gibi yumuşakçaları kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleridir.

KAÇIRICI (REPELLENT)

Doğrudan veya dolaylı olarak; ‘insan yada hayvanların” hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere; ”pire gibi omurgasız yada kuş gibi omurgalı” canlılarda, zararlı organizmaları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan, biyosidal ürünlerin ismidir.

HAŞERE İLAÇLAMA

Halk sağlığı alanında kullanılan; insektisit, rodentisit ve mollusisit” gibi maddelerle yapılan ”zararlı mücadelesine” verilen addır.

ALET VE CİHAZ

İlaçlamada kullanılan, nakil araçları da dahil olmak üzere; ”tüm motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine” ile bunların çalıştırılması için gerekli olan malzemelerdir.

GEREÇ

İlaç hazırlama ve ilaçlamada kullanılan su kapları, içerisinde bütün ilaçları hazırlama kapları, ilaç nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemelerdir.

İZİN BELGESİ

Zararlılara karşı; ”insektisit, rodentisit, mollusisit” ve benzeri maddeleri kullanarak, mücadele etmek isteyenlere verilen ”belgeyi” ifade eder.

HAŞERE İLAÇLAMA YÖNTEMLERİ

JEL İLAÇLAMA

Jel ilaçlamanın, ”çevre ve insan sağlığı” üzerinde hiçbir şekilde olumsuz etkisi yoktur!. Aksine çok uygun bir yöntemdir. ”Hamam böceği, kalorifer böceği” gibi ”haşereler” için önerimiz; jel, (zehirli yemleme ile ilaçlama) yöntemidir. Jel ilaçlamada, ilacı yiyen haşereler, yuvasına döner ve orada ölürler. Diğer böcekler, bu ölüden beslenirler. Böylece, o böceğin ölüsünü yiyen diğer böceklerde ölür ve zincir bu şekilde devam eder.

JEL İLAÇLAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Jel ilaçların kokusu yoktur.
Jel ilaçlama öncesinde herhangi bir hazırlığa, ilaçlama sonrası içinde temizliğe gerek yoktur.
Jel ilaçlamada kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek yoktur.
Jel ilaçlamada evden ayrılmanız gerekmez.
Jel ilaçların evcil hayvanlar için zararı yoktur.
Jel ilaçların etkisi uzun süre devam eder.

KOKUSUZ İLAÇLAMA

Kokusuz ilaçlama; ‘sıvı şekilde ve püskürtme yöntemiyle’ yapılmaktadır. Günün, herhangi bir saatinde; çalıştığınız zamanda bile yapılabilir. Sadece ilaçlama esnasında açıkta gıda bulundurulmamalıdır. Bu yöntem periyodik ilaçlamalarda daha çok kullanılır.

KOKUSUZ İLAÇLAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kokusuz ilaçlama yapılan yerlerde, bulunduğunuz mekanı terk etmeniz gerekmez.
Kokusuz ilaçlama, isminin aksine etkili bir ilaçlama yöntemidir.
Kokusuz ilaçlama, insanların toplu kullanım alanlarında uygulanacak en doğru ilaçlama yöntemlerinin başında gelmektedir.
Kokusuz ilaçlama, temasa duyarlı bir ilaçlama şeklidir. İlaçlanan yerler hemen temizlenmemelidir.

KOKULU İLAÇLAMA

Haşerelerin çok yoğun olarak görüldüğü yerlerde mutlaka kokulu ilaçlama yapılmalıdır. Kokulu ilaçlamalar, sıvı şekilde ve ‘püskürtme yöntemiyle’ yapılmaktadır. Örneğin; hamam böcekleri kapsüller halinde ürerler ve her bir kapsülde,”35-40 adet” yavru bulunur. Yılda 8-10 defa yumurtlarlar. Dişi, ergin hamam böcekleri, öldükleri anda bile ”yumurta” bırakabilirler!.

Kokulu ilaçlamalarda,” çok kısa zaman içinde sonuç alınır. Bu ilaçlamada mekanınızı, çok kısa bir süreliğine ”terk etmeniz gerekmektedir. Kokulu ilaçlama sırasında sağlığınız için, ilaçlanan alanda bulunmamanız ve evcil hayvanlarınızı da dışarı çıkarmanız şarttır!. Çıkarılması mümkün olmayan akvaryumunuz varsa, üstü sıkıca kapatılır ve ıslak havlu ile iyice örtülür. İlaçlama bittikten birkaç saat sonra da, mekanınızı havalandırarak günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz.

KOKULU İLAÇLAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kokulu ilaçlama, çok etkili bir ilaçlama şeklidir. Kokulu ilaçlama yapılan mekanda, ilaçlamayı yapan ekip elemanlarının dışında, kesinlikle hiç bir canlının bulunmaması gerekmektedir!. Çünkü,”kokulu ilaçlamalar” insan sağlığı açısından, oldukça sakıncalıdır!. Kokulu ilaçlama yapıldıktan sonra, mekandaki tüm kapı ve pencereler, genel olarak, iki saat süresince kapalı tutulmalıdır!.

Bunun sebebi ise; ilacın, etkisini uzun süre korumasıdır. Kokulu ilaçlama uygulama işlemi tamamlandıktan sonra da, mekan en az iki saat süresince havalandırılmalıdır. Bu süre bitimine kadar, aynı şekilde ilaçlanan mekana asla bir ”canlı” girmemelidir!. Kokulu ilaçlama yapılan alandaki tüm gıda malzemeleri ve tabak, çatal, bıçak vb. aletler, kapalı yerde saklanmalıdır.

ULV (SOĞUK SİSLEME) İLAÇLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntem daha çok; ”pire, tahtakurusuna ve sinek gibi ‘uçan haşerelere‘ karşı uygulanır. Çok etkili bir yöntemdir. Bu ilaçlama yönteminde daha çok kokulu ilaç tercih edilir. Termal sisleme de diyebileceğimiz bu yöntemde kullanılan insektisitin muhtevasındaki buharlaşmayı geçiktirici etken olan ”0,03 mm.” çapındaki damlacıklar, mekanın etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak buharlaşmayı tutar.

Damlaların, hava akımı üzerinde, mümkün olan en uzun sürede kalmasını sağlayarak, haşere ile teması da, ”en yüksek” seviyeye çıkarır!.. Böylece bu damlacıklar, haşerelerin girebileceği ve yaşamış oldukları her yere yani, yuvalarına temas etmiş olur.

TERMAL FOG (SICAK SİSLEME) İLAÇLAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde genellikle;”pire, tahtakurusu ve bazı uçan haşerelere” karşı uygulanır. Soğuk sislemeden farkı ise; ‘sıcak su’ kullanılarak, etkinliğinin oldukça artırılmasıdır. Çok etkili bir yöntemdir. Bu ilaçlama yönteminde de, kokulu ilaçlar” tercih edilir!. ”Termal sislemede” kullanılan insektisitin içeriğindeki ”buharlaşmayı geciktirici” etken madde, ‘0,03 mm.‘ çapındaki damlacıkların etrafında, koruyucu bir tabaka oluşturur.

Bunun sayesinde, ”buharlaşmayı” tutar ve damlaların hava akımı üzerinde mümkün olan en uzun sürede kalmasını sağlayarak, haşere ile temasını da azamiye çıkarır. Bu damlacıklar haşerelerin girebileceği ve yaşamış olduğu her yere yani, yuvalarına temas etmiş olur.

FUMİGASYON YÖNTEMİ

Böcekleri, (yumurta, larva, nymph, pup ve ergin) dönemlerinde ve diğer ”zararlı” etmenleri (nematod, mantar, bakteri) gibi öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda (belirli bir ısıda ve miktardaki) gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant) vermek ve belirli bir süre içinde de gazı, bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyon; ”her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer tüm materyalleri, ihracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri, tüm zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybını önlemek suretiyle, ürünün; sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

FUMİGASYON YÖNTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Fumigasyon sahasında ve civarında, insan ve hayvanlar bulunmamalıdır!.
Fumigasyon işlemi en az iki operatör tarafından yapılmalıdır. Fumigasyon yeri iyi seçilmelidir. Fumigasyonda kullanılacak ‘fumigantların‘ özellikleri ile ”fumige” edilecek olan materyalin; yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir. Fumigasyon metodunun tespitinde; ”zararlı etmenin türü, materyalin ve çevrenin ısısı ile gazlanma süresi” gibi faktörlerde göz önüne alınmalıdır.

Fumigasyon sırasında asla, ”sigara içilmemeli” ve herhangi bir ”yiyecek” kesinlikle yenilmemelidir!.  Fumigasyon yapılacak zemin, beton (tercihen de şaplı) olmalı ve tabanının üzerine, ”ürün” konulacak şekilde ‘ızgaralar‘ yerleştirilmelidir. Eğer zemin, toprak veya tahta ise ‘gazın sızmaması‘ için taban kısmına; ”kraft kağıdı, branda bezi veya naylon” konulmalıdır.

Fumigasyon sahasından, fumigantın zarar verebileceği veya ”istenmeyen bir koku” bırakabileceği ”materyaller,acil bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. ”Fumigasyon uygulaması” bitirildikten sonra da, ”fumigantların” zehirli kalıntılarının giderilmesi için el ve yüz, bol ”sabunlu su” ile yıkanmalıdır.

BAZI ZARARLI HAŞERE VE KEMİRGEN TÜRLERİ

HAMAMBÖCEKLERİ

ALMAN HAMAMBÖCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Erginleri,”10-15 mm.” boyundadır. Dişiler, erkeklerden daha kısa boyludur. Çoğunlukla rengi; ”açık sarımsı, kahverengindedir.” Pronotum üzerinde; uzunluğuna, iki adet kalınca koyu leke mevcut olup, diğer türlerden ayrılır.

Yaşam Evreleri

Hamam böcekleri içerisinde, en hızlı üreyen türdür. Yumurta paketi; ”7-9 mm. boyunda ve 4 mm. enindedir.”Dişilerinde, nimf evresi; ”40-60 günde” gerçekleşir ve beş veya altı gömlek değiştirirler. Erkeklerde ise nimf zamanı ”37-40 gün” sürmekte ve ”6-7 gömlek” değiştirmektedir. Erginlerin hayatı, sıcak ortamda; 3-4 ay kadar, soğuk ortamda ise 5-8 ay kadar sürmektedir.

Barınma Alanları

Alman hamamböceği, diğer türlerindeki gibi; insanların bulunduğu yerler, oteller, lokantalar, pastaneler, fırınlar, hastaneler, yemekhaneler” ile gıda ile alakalı üretim yapan; ”fabrikalar, değirmenler, marketler, gıda depolarıve benzeri yerlerde bulunurlar.

Korunma İpuçları

Bu tür hamam böcekleriyle mücadele, uzman yardımı ve periyodik destek gerektirmektedir!. Sayılarının çok daha fazla artmaması ve özellikle hızlı üremelerinin kontrolünün ele alınması için;”yaşam alanları ve yuvaları” belirlenmeli ve en uygun, yöntem ve teknikle bu sorun en sağlıklı biçimde çözümlenmelidir.

AMERİKAN HAMAMBÖCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Büyük, kırmızımsı kahve renkte, tamamen gelişmiş kanatlara sahip olan bir türdür. Erginleri, 35-50 mm. boyundadır. Dişilerin kanatları, göğsünün sonunda bulunan halkaya kadar uzanır, alt tarafından bir karina ve bunun yanında uzunlamasına, çukurca bir çizgi mevcuttur.

Yaşam Evreleri

Dişileri, çiftleşmelerinin hemen ardından, yumurta paketlerini dolaştıkları ve sıcaklığını yüksek buldukları gizli yerlere bırakırlar. Nimfler, çoğunlukla yumurta paketleri bırakıldıktan, ”3-12 hafta” sonra ortaya çıkarlar. 60 adet civarı yumurta paketi bırakabilirler. Erginlerinin ömürleri bir yıl kadardır. Bu süre, serin yerlerde ”iki yıla” kadar çıkabilmektedir.

Barınma Alanları

Amerikan hamamböceğine; ”lokantalarda, evlerin mutfak bölümlerinde pastanelerde, gıda depoları ve ambarlarında, bakkallar ve marketlerde ayrıca kanalizasyonların içinde oldukça sık bir şekilde rastlanılmaktadır. Bunun dışında; gemilerde, bodrum katlarından başlanarak, üst katlara” kadar her yerde bulunmaktadırlar. Bazen lağımlarda, kanalizasyon içinde çok fazla bulunduğu gözlemlenmektedir.

Korunma İpuçları

Amerikan hamamböceğinin bazı ‘virüs, bakteri ve nematod‘ çeşitlerinin, ”vektörü” olduğu incelenmiş ve tespit edilmiştir!. Bu nedenle, biran önce ”haşere ilaçlama” konusunda, sağlıklı çözümler sunan Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri gibi ‘profesyonel’ bir firmadan destek alınması gerekmektedir.

ŞARK (ORYANTAL) HAMAMBÖCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Dişileri, ”siyahımsı koyukahve” renkte olup; erkekler; ”koyu kırmızımsıkahve renktedir. Erginlerin boyu; ”13-30 mm.” arasındadır. Erkeklerde ön kanatlar, abdomenin sonuna kadar ilerlemekte; dişilerde ise ön kanat iyice küçülmüş durumdadır.

Yaşam Evreleri

Şark hamam böceği; 1–1,5 cm. uzunluğunda, parlak siyah renklidirler. Bu türdeki erkeklerde; iki adet, kahverengi kanat vardır. Dişiler oval, erkekler ise daha ince bir yapıdadır. Yumurta paketleri, 10-12 mm. uzunluğunda ve ”siyahımsı kahve” rengindedir. Erkek birey nimfleri, 7-8 gömlek; dişi birey nimfleri ise, 9-10 gömlek değiştirerek ergin olmaktadırlar.

Barınma Alanları

Ergin böcekler ve nimfler, gündüz saatlerinde, sıcak ve karanlık yerlerde saklanırlar. Vücutları yassı olduğu için; duvarlardaki yarık ve çatlakların arası, tahta aralıkları, kapı ve pencere kasalarının duvarla birleştikleri aradaki boşluklara rahatlıkla yerleşerek, ‘yuva” yaparlar. Yaz aylarında, sıcak yerlerde; çöplük, lağım, kanalizasyon ve benzeri gibi binalardan uzak yerlerde yaşadıklarını sürdürdükleri gözlenmektedir.

Korunma İpuçları

Orientalis (şark hamam böceği)’nin, bazı; bakteri, protozoa ve nematod türleriyle ilişkilerinin olduğu saptanmıştır!. Mücadele edilmesi çok dikkat ister ve dışarıdaki üreme ve barınma yerlerini, dikkatle araştırıp bulup yok etmek için Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri gibi profesyonel bir ilaçlama servisine ihtiyaç duyulur.

Böceklerin, ergin ve yumurta bırakma durumunda, gerçek çözüm için ”15 günlük” periyotlarla, minimum ‘iki ilaçlama’ gereklidir. İlk olarak, mevcut canlılar ölürler!. İkinci ilaçlamada ise, bıraktıkları yumurtaların çatlaması beklenerek, yumurtadan çıkan böcekler ilaçlanır ve kesin netice alınır!.

KAHVERENGİ BANTLI HAMAM BÖCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Yoğun olarak; ”açık sarı, pembe bazen koyu kahve” renginde bulunurlar. Erginler, 10-14 mm. boyundadır.Dişilerde vücut toplucadır ve arkaya doğru genişlemektedir. Kanatları ise kısadır.

Yaşam Evreleri

Kahverengi çizgili hamamböceğinin bıraktığı yumurta paketi, yaklaşık ”5 mm. boyunda ve 2 mm. enindedir. Koyu kahverengidir ve içerisinde de 16 civarı yumurta bulunur. Bir dişi, ”7-10 gün” aralıklarla, ”15-20 adet” civarı yumurta paketi bırakır.

Barınma Alanları

İnsanların bulunduğu ”yaşam alanlarına,” oldukça iyi adapte olan bu tür, evlerimizde; ”buzdolaplarının arkasına, elektronik eşyalarının içlerine, mobilyaların, çöp kutularının iç kısımlarına ve kalorifer kazanlarının” bulunduğu, karanlık kısımlarda yuva yaparlar.

Korunma İpuçları

Gündüz saklanıp gece dışarıda gezinen bu böcek türünün en önemli özelliği ergin ve nimfleri çok hızlı ve hareketli olmasıdır. Ufacık bir harekette uçup kendilerini yere atarlar. Bu, onların bilinen en önemli savunma hareketidir.

KARINCALAR

FİRAVUN KARINCALARI

Fiziksel Özellikleri

Boyları, 3-4 mm. civarındadır ve sarı renktedir. Antenlerinin sonundaki üç parçadan oluşan bölümün sayesinde, diğer karıncalardan ayırt edilebilir.

Yaşam Evreleri

Karıncalar, boyutları; ”0.01 mm. ile 3 cm.” arasında değişen; ağırlığı; ”1150 miligram” arasında olan, dilediği kadar yumurtlayan, herşeyi yiyen ve nüfusu, milyarların çok ötesine varan bir böcek türüdür.

Barınma Alanları

Duvar içleri, mobilya ve aletler, dolaplar, perde yuvaları, sandıklar, çatı kaplamalarının altı, vs. gibi hemen hemen her yerde bulunabilirler.

Korunma İpuçları

En iyi korunma yöntemi; ”zehirli” yemlemedir!. İşçi karıncaların koloniye bu zehirli yemleri taşımalarıı ile belirli bir süre içerisinde öldürücü etkileri gözlemlenir. Ana koloni tespitleri, çok iyi yapılmalıdır.

MARANGOZ KARINCALARI

Fiziksel Özellikleri

Marangoz karıncalarının boyutları; 1,5-2 cm. olup, koyu kahverengi veya siyah renktedirler.

Yaşam Evreleri

İsimlerini; ”tahtaları” oyarak, ‘koloni’ oluşturmaları sebebiyle almışlardır. Genellikle, diğer böcek türlerini yiyerek, yaşamlarını devam ettirirler!. Bu türdeki karıncalar,”uçabilir” ve ”ana koloniden” koparak, farklı yerleşim alanlarına gidip, orada yeni koloni oluşturabilirler. Bu nedenle, mücadelesi oldukça zordur!.

Barınma Alanları

Çoğunlukla, ev içlerinde bulunurlar!. Dışarıda ise; ”ağaç içlerinde, dallara yerleşirler. ”Rutubeti” çok fazla sevdikleri için bu noktaları tercih ederler. Havalandırılması pek iyi olmayan çatı aralarında ve kapalı bölümlerde sık rastlanırlar.

Korunma İpuçları

Konutlarda en sık rastlanılan türlerden biri olan marangoz karıncaları, iç alan kolonisi ve dış alandaki, ‘ana koloni‘ tespitinin yapılmasının ardından, ”zehirli yemleme” yapılarak, etkisiz hale getirilir!.

ATEŞ KARINCALARI

Fiziksel Özellikleri

İşçi karıcaların boyutları, ”0,4-1.0 cm.” arasında değişmektedir. Renkleri ise; ”kırmızıya yakın bir tonda kahverengidir.” Ateş karıncaları, ısırgan oldukları için diğerlerinden ayrılırlar.

Yaşam Evreleri

Bu tür karıncalar ısırdıklarında, beyazımsı lekeler oluşur. Alerjisi olanlar için tehlike teşkil edebilir. Bunun dışında yuvalarına dokunulduğunda çok fazla sayıda karınca saldırısına uğramak da olasıdır!.

Barınma Alanları

Ateş karıncaları; ”toprak altında ve çimenlik alanlarda” onlarca büyük koloniler oluşturabilirler. Yuvalarını bulabilmek her zaman kolay değildir. Büyük bir uğraş ve çaba gerektirir. Evlere yakın olmaya özen gösterirler!. Çatlaklara ve boşluklara girerek, koloniler kurarlar.

Korunma İpuçları

‘İnsan sağlığını’ tehdit etmelerinden dolayı, çeşitli ”korunma yöntemleri” uygulanmalıdır. ”Yemleme” işlemi, ”periyodik” olarak yapıldığında ancak başarılı sonuçlar alınabilir. Koloni tespitleri, oldukça önemlidir.

ARJANTİN KARINCASI

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; 3-4 mm, civarındadır. Renkleri ise koyu kahverengi ve parlaktır.

Yaşam Evreleri

Arjantin karıncası kolonilerinde, çok fazla sayıda kraliçe karınca olur. Bu nedenle de bulundukları koloniler, bölünüp ayrılabilir!. Sonrasında, tekrar birleşebilir. İşçi olan karıncalar, yüzbinlerle ifade edilebilir!. Bina içlerine yerleşirler. Yaprak bitlerinin hoşuna giden meyve ağaçları ve çeşitli bitkiler, Arjantin karıncalarının saldırısına uğrarlar.

Barınma Alanları

Dış alanlardaki; ”yüzeye yakın olan yerlerde, taşların altında, çok çeşitli boşluk ve yarıklarda’‘ yaşamlarını sürdürebilirler!. Konutların içerisinde de, oldukça sık görülmektedirler.

Korunma İpuçları

Özellikle, ”yaz aylarında” çok ”yoğun” olarak görüldükleri için korunması oldukça zordur!. Ancak, ‘periyodik ilaçlama‘ yapılarak ancak eve girmeleri engellenebilir.

HIRSIZ KARINCALAR

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; ”1,5 mm.” civarındadır ve ”altın sarısı” rengindedirler. Bu tipik özellikleri nedeniyle de, ”firavun karıncalarına” benzemektedirler. Fakat hırsız karıncalarının antenlerinde; ”10 segment ve ucunda, iki segmentli topuz bulundururken, firavun karıncaların antenlerinde 12 segment ve üç segmentli topuz” bulunmaktadır.

Yaşam Evreleri

Bunların ”hırsız karıncalar” olarak isimlendirilmesinde ki sebep;’ ‘komşu” olarak seçtikleri ‘kolonilerdeki’ karıncaların; ”yumurtalarını, larvalarını ve yiyeceklerini” çalmalarıdır!.. Rutubetli yerlerde, mutfak ve banyolarda görülebilirler.

Barınma Alanları

Hırsız karıncalar, toprak içerisinde, ağaç oyuklarında buldukları her türlü boşlukta yuvalarını kurarlar. Yuvalarını bulabilmek, oldukça zordur.

Korunma İpuçları

Gerçekten korunması çok zor olan bir karınca türüdür. Firavun karıncalar için kullanılan yemle ilaçlama yapılır. Bu yemler, protein içermeli ve yağlı olmalıdır. Doğru ”yem” tercihi için mutlaka yardım almalısınız.

ÇILGIN KARINCALAR

Fiziksel Özellikleri

Siyah renkte olan çılgın karıncalar,”3-4 mm.” boyutlarındadırlar. Oldukça uzun antenlere sahiptirler. İsimlerini ise belirli bir yol çizgisinde yaptıkları hızlı ”zigzag” hareketleri nedeniyle almışlardır.

Yaşam Evreleri

Sayıları binleri aşan işçi karıncalarla birlikte, çok sayıda kraliçe karıncadan oluşan, ”devasa koloniler” oluşturabilmektedirler.

Barınma Alanları

Dış alanlarda genellikle; ”zemin içerisinde buldukları, tüm boşluklarda; çukur ve toplu odun yığınlarının içerisinde” hayatlarını sürdürürlerken, mekanların içerisinde; tuğla aralarında, halı altında ve bulabildikleri tüm boşluklarda, kolonilerini oluşturabilirler!.

Korunma İpuçları

Çılgın karıncaların en önemli özelliği yemi tercih etmemeleridir. O nedenle korunması çok zordur. Koloni tespiti yapılması şarttır. Koloniler bulunarak yok edilirse ancak başarılı sonuç alınabilir. Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri yapacağı profesyonel kontrol ve denetimler ile karıncaların üremesinin önüne geçilmesinde, sizlere yardımcı olmaya hazırdır.

KALDIRIM KARINCALARI

Fiziksel Özellikleri

Kaldırım karıncalarının boyutları; ”3-4 mm.” arasında olup, ‘kahverengi’ tonlarında, bir vücut rengine sahiptirler.

Yaşam Evreleri

Uzun süreli periyodik çalışmalarla, yemleme yöntemine maruz bırakılarak, koloniler ortadan kaldırılabilir. Kolonilerin bulunması ve kullanılacak olan yemlerin; ”kimyasal özelliklerinin, türe uygunluğunun’‘ araştırılması ve tespiti gerekmektedir.

Barınma Alanları

Bu tür karıcalar; ”yaya kaldırımları etrafında, yol kenarlarında toprağa yakın kesimlerinde, avluda veya bina temellerinde” yuvalarını kurarlar. Yuvalarını kurarken, dışarıya toprak attıkları için de yerleşim yerleri, gözle görülür. Toprak taşıyarak da, yuvalarını istedikleri bir noktada kurabilirler.

Korunma İpuçları

Yaşadığımız konutlarda ki tüm boşluklar öncelikle kapatılmalı ve dış alanda ”yığın olarak bulunan; kereste veya ağaç dalları” varsa bunlar, ortadan kaldırılmalıdır.

KOKULU EV KARINCALARI

Fiziksel Özellikleri

Boyutları, ”3-4 mm.” arasında değişmektedir. Renkleri ise kahverengi olup, çiğnendiklerinde, ”çürük hindistan cevizi” kokusu yayarlar!. İsimlerini bu özelliklerinden dolayı almışlardır.

Yaşam Evreleri

Sayılarını, yüzbinlerle ifade edebileceğimiz kadar çok fazla işçi karınca ve birden çok, ana kraliçeden oluşan kolonilere sahiptirler. Yemle beslenmeyi tercih etmedikleri için, kontrol altına alınması oldukça zordur. Önce koloni bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.

Barınma Alanları

Bu türdeki karıncalar, dış alanda üst üste dizili malzemeler var ise onların arasına yerleşebilirler. Ortamda bulunan; ”bitki yığınlarına, ağaç kabukları içerisine, zemin kaplamalarının altına, yuva kurabilirler. İç mekanlarda ise ;”duvar aralarındaki boşuklara ve halı altlarına” yuvalanabilirler.

Korunma İpuçları

Bu türdeki karıncalar, çok miktarda yuva kurarlar ve farklı noktalara yuva kurdukları için de, ”kontrol edilmeleri” oldukça zordur!. En etkili yöntem ise; ”kolonilerinin yer tespitinin yapılması ve değişik yemleme metodlarıyla kolonileri yok etmektir.Bulunan yuva etrafındaki yığılı malzemeler ortadan kaldırılmalıdır.

ÖRÜMCEKLER

KARADUL ÖRÜMCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Karadul örümceğinin boyutu; ‘2 cm.’ civarındadır. Kahverengi ya da siyah renktedir ve bedeni parlaktır. Karın kısımlarında, kırmızı bir leke bulunur. İnsanların çekindiği bu örümcek ısırdığında, birkaç gün acı çekmeye sebep olabilir!. Fakat genellikle öldürücü etkisi yoktur. Ama çocuklar, yaşlılar ve hastalar için tehlike arz edebilir!.

Yaşam Evreleri

Bu tür örümcekler yüzeye yakın yerlerde,aynı tip olmamakla birlikte, farklı farklı ”ağ modelleri” yaparlar. Ağlarını genellikle, kerestelerin bulunduğu toplu yığınların arasına veya güvenilir kutuların arasına yaparlar. Ağlarını bir noktadan diğerine atarak, istedikleri ”yüksek noktalara” ulaşabilirler. Böcekleri yiyerek beslenirler ve çiftleştikten hemen sonra; dişileri, erkek örümceği eğer, oradan hızla kaçamaz ise afiyetle yerler!.

Barınma Alanları

Karadulun ısırması, genellikle; bir eşyayı kaldırırken, onunla temas haline gelinmesi durumunda olur!. Ağlarını çok sakin, tenha ortamlarda kurmaya özen gösterirler ve gelen böcekleri avlarlar. Karışık dizilmiş eşya araları ve garaj içlerini seçebilirler!.

Korunma İpuçları

”Garaj ve depo” gibi alanlarda, karışık olarak dizilmiş eşyaların içerisinde yaşadıkları için kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir. Eldiven giyilerek önlem alınmalıdır. Ayrıca ağı görüldüğünde, karadul gözükmese bile çıplak elle müdahale yapılmamalı sayıları çok fazla olduğunda vakumla müdahale edilmelidir.

KAHVERENGİ İNZİVA ÖRÜMCEĞİ

Fiziksel Özellikleri

Kahverengi inziva örümceğinin vücudu, açık kahverengidir. Boyu ise ”1-1,5 cm.” kadardır. Başının üst kısmında, kemana benzer bir şekil bulunur.

Yaşam Evreleri

Bu tür örümceklerde ısırma eğilimi görülmez. Ancak ısırdıklarına, çok kötü görünümlü bir ”yaraya” neden olabilirler!. Bu nedenle, hemen ‘pansuman‘ yapılmalıdır. Aksi taktirde enfeksiyon kapılabilir!.

Barınma Alanları

Depo, garaj ve bodrum” gibi alanlar, ”kahverengi inziva örümceği” için yaşam alanlarıdır ve ağını kurması için idealdir. Aynı zamanda da, bu tarz yerlerde böcekler oldukça yoğun yaşadığı için tercihlerini, bu tür kapalı ve rutubetli yerlerden yana kullanırlar!.

Korunma İpuçları

Bu örümcek türünün görüldüğü mekanlardaki eşyaların üst kısmı, sık sık temizlenmeli; duvarla, perde arasında boşluk olmalı, ortam sürekli gözetim altında tutulmalıdır!.

EVCİL ÖRÜMCEK

Fiziksel Özellikleri

Boyu, ”2-2,5 cm.” civarındadır. Kahverengine yakın bir renkte olurlar. Üst kısımlarında çeşitli şekiller bulunur.

Yaşam Evreleri

Bu türdeki örümcekler, ”huni” şeklinde,”düz” bir ‘ağ’ kurarlar. Erkekler, sürekli dolaşırken; dişileri, ağının üzerinde zaman geçirirler. Isırmaları ise bir ”tehlike” oluşturmaz!.

Barınma Alanları

Ağlarını; ”boşluk, yarık ve çatlaklara” huniye benzer şekilde yaparlar ve dinlenmeye çekilirler. Bodrum, depo, garaj gibi alanlarla, bitki üzerlerinde görülebilirler.

Korunma İpuçları

Bunlarla mücadele için yerleştikleri alanlardaki ağlarını bulup, imha etmek gereklidir!. Boşluklara ve yarıklara, ‘kimyasal maddeler’ uygulanmalıdır. Bina çevresinde bitki oluşumu engellenmeli; boşluk bulunan yüzeyler ise, derhal kapatılmalıdır!. Böylece, yaşam alanları kısıtlanmış olur.

ZIPLAYAN ÖRÜMCEK

Fiziksel Özellikleri

Zıplayan örümcekler, ”0,5-1 cm.” boyunda, ”siyah veya gri” renktedirler. Bazı türleri, ”parlak” renklerde olup, üstlerinde oldukça yoğun bir şekilde minik ”tüyler” bulunmaktadır.

Yaşam Evreleri

Ev dışında, ”en çok” görülen örümceklerdir. Gündüzleri daha aktif olarak gezinirler!. Büyük yapıları, hızlı olmaları ve bir noktadan, diğerine çok ani bit şekilde ”zıplamalarıyla” bilinirler!. ‘Kocaman gözleri,’ av tespitlerinde işlerini epeyce kolaylaştırır!.

Barınma Alanları

Ev içlerinde, ”çok nadir” olarak görülürler!. Dış alanlarda ise; ”bitkilerin yapraklarında, terasta veya duvarlarda” yaşayıp, avlanmaktadırlar.

Korunma İpuçları

Bu tür örümcekler, tehlikeli değildirler ve zararlı olarak nitelendirilmezler. Ama görüntüleri nedeniyle örümcekler, bazı insanlarda ”örümcek korkusu” denilen bir rahatsızlığı oluşturmaktadırlar!. İşte bu nedenle; görüldüğünde, yakalanıp evlerden uzaklaştırılmalıdırlar.

TARANTULA

Fiziksel Özellikleri

Yeryüzü üzerinde bilinebilen, ”en büyük” örümcek türü olan ”tarantula,” yaklaşık olarak; ”6 -7 cm.” boyutundadır. ‘Kahverengi, siyah veya kırmızı‘ renginde olurlar. Üstleri, ”çok yoğun” bir şekilde, ”ince kıllarla” kaplıdır.

Yaşam Evreleri

Yuvalarının dışına, yalnızca ”geceleri” çıkarlar. Aktif olarak avlanmazlar. Yuva yakınına gelen böceklerle besin ihtiyaçlarını karşılarlar.Yaz bitimine doğru erkek olanları, ”çiftleşebilmek” için yuvalarından uzaklaşabilirler. Bu nedenle, tesadüfen; ”garaj, depo, bodrum” gibi yerlerde karşılaşılabilir.

Barınma Alanları

Kesinlikle bir örmezler!. Yüzey üzerinde bulunan malzemelerin altında veya içerisinde ya da bunun dışında; ”toprak içerisinde” yuva kurarlar.

Korunma İpuçları

Oldukça ”iri” yapılı olmalarına karşın, zararsızdırlar!. Çok ‘yavaş’ hareket ederler. Görüldüğünde bir fırçayla yönlendirilip, bir kutu içerisine alınarak, ortamdan uzaklaştırılabilirler!.

İĞNESİNİ BATIRAN YA DA ISIRAN HAŞERELER

BAL ARISI

Fiziksel Özellikleri

Bal arılarının boyutları, ”1-1,3 cm. civarındadır. Altın sarısı rengindedir. Üzerinde, gövdesini saran, ”kahverengi çizgileri” bulunur.

Yaşam Evreleri

Bu arılar, uzun yıllar hayatta kalıp; ‘güçlü koloniler’ kurarak, yaşamlarını sürdürürler!. Binalarda bulunan, uygun boşluklara ‘peteklerini’ tamamen doldurdukları için, uzaklaştırılması oldukça zordur. Kolonilerin içerisinde; ”kraliçe, kısır dişi olan işçi arılar ve erkek arılar” bulunur. Bu tür arılar, müdahale edilmediği sürece, asla saldırmazlar!. Oldukça uysaldırlar.

Barınma Alanları

Doğal ortamda; ”ağaçların üzerinde oluşan boşluklarda, dağ eteklerinde bulunan mağaralarda ve derin yarıklarda” yuva yaparlar. Bazen; ”tavan aralarına ve baca içlerine” girerek yuva yaptıklarıda gözlenir. İnsan eliyle yapılmış ”kovanlar” ise en fazla yaşadıkları yerlerdir.

Korunma İpuçları

Arıların bulunduğu bölüme, çok fazla yakın olmamak gereklidir. Koruyucu ekipmanlar ile birlikte, ‘yuvayı bozmak’ çok önemlidir. Bu işlemden sonra, arta kalan peteklerde temizlenmelidir. Aksi halde oluşan koku, diğer böcek türlerini de bu alana çekebilir!.

YABAN ARISI

Fiziksel Özellikleri

Yaban arılarının boyutları, ”2-2,5 cm.” kadardır. Siyah gövdelerini saran, ”sarı çizgileri” mevcuttur.

Yaşam Evreleri

Sadece bir koloni, sayıları ”onbinlerle” ifade edilebilecek kadar çok yaban arısını, içerisinde barındırabilir. Yaz mevsiminde sayıları, çok daha fazla artar. Yuvalarına yapılabilecek herhangi bir temasta, çok ciddi saldırılara maruz kalınılabilir!. Bal arıları, bir kez sokup ölürken, yaban arıları birden fazla sokabilir!.

Dışarı alanlarda,”bitki tohumlanmasında” faydalı olsalar bile, ev içerisine yerleştiklerinde ”büyük bir tehlike” oluştururlar!. Bir an önce o, bölgeden uzaklaştırılmaları gereklidir!.

Barınma Alanları

Artık kullanılmayan kemirgen yuvalarında ve toprak içerisinde yuvalarını yaparlar.

Korunma İpuçları

Bağ ve bahçe işlerinde kullanılan, elektrikli, yüksek ses çıkartan makinalar, yaban arılarını tahrik ederek, saldırmalarına sebep olabilir. Bu nedenle bu tip aletleri kullanırken çok dikkatli olunmalıdır!.

Yuvaları görülebiliyorsa, yaklaşmamak gerekir!.. Yuvalarının deliği, asla kapatılmamalıdır. Çünkü başka bir delik bulup, çıkabilirler!. Hatta, yeni bir delik bile açabilirler!. Çok sayıda ısırmaları, ”ölüme” sebep olabilir.

AVRUPA EŞEK ARISI

Fiziksel Özellikleri

Bu tür eşek arıları, ”2,5-4,5 cm.” boy aralığında olup, ”koyu” renktedirler. Gövdelerinde, ”açık kahverengi” çizgileri bulunur.

Yaşam Evreleri

Bunlar, yaşam süreleri yaklaşık olarak, ”bir yıl” kadar sürebilen koloniler oluştururlar. Kraliçe arı, yuvayı bulduktan sonra, ”yumurtalarını” üretir. Larva geliştikten sonra oluşan işçi arıyla birlikte, yuva daha büyütülür. Ve ”gıda ihtiyaçları” karşılanmaya çalışılır!. Eğer, herhangi bir müdahaleyle karşılaşırlarsa, çok saldırgan olabilirler!.

Barınma Alanları

Çoğunlukla; ‘yeşil alanlarda, ağaç veya çalıların içinde‘ yuva oluştururlar. Ama Avrupa eşek arısı; ‘tavan arasında, baca kenarlarında, binaların dış yüzeyindeki boşluklarda,‘ yuvalarını kurarlar.

Korunma İpuçları

Çeşitli ekipmanlar giyilerek ve ”koruyucu önlemler” alınarak, müdahale edilmelidir!. Aksi taktirde bu arılar sokarsa, ”ölümcül tehlike” oluşur!.

AKREP

Fiziksel Özellikleri

Akrepler, genellikle ”4-5 cm.” boyundadırlar. Birçok renkte bulunabilirler. ”Mavi, sarı, kahverengi, kırmızı, siyah” renkte olanları vardır.

Yaşam Evreleri

Akrepler, böcekleri yiyerek, gıda ihtiyacını karşılar. Çeşitli boşluklardan ve aralıklardan, ‘yiyecek bulma ve yuvalanma‘ amacıyla, yaşam alanlarımıza yani evlerimize kadar girebilirler!.

Barınma Alanları

Ev içerisinde; ”giysi dolaplarında, ayakkabılıkta (özellikle, ayakkabıların içerisine yerleştikleri çok fazla görülmüştür!.), yatak içleri gibi, sıklıkla kullandığımız alanlarda gezinirler. Bütün akrepler sokarlar!. Ama ”alerjisi olan ya da hastalıklı ve zayıf bünyeli” insanlara özellikle, ‘zarar‘ verirler!. Sokulma durumunda, hiç vakit kaybedilmeden hemen uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Korunma İpuçları

Bir yaşam alanında, akreplerden kurtulmak için öncelikle; etraftaki, toplu halde bulunan ‘ot veya odun‘ yığınlardan kurtulmak gerekir. Çünkü en çok yuva yaptıkları noktalar bu şekilde olur. Ağaç yığınları arasına özellikle çok fazla yerleşirler.

AKAR (MİTE)

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; ”toplu iğne topuzu” kadardır. Türlerine göre; ”beyaz ile krem” renginde olabilirler.

Yaşam Evreleri

Özellikle kuşların üzerinde, bu tür haşereden bulunmaktadır!. Sayıları çok fazla olduğunda; ”toprakta, ağaç yada bitki üzerinde” yaşarlar!. Çoğu kez, tavuk çiftliklerinde problem çıkartabilirler. İnsanların bulunduğu ortama ise; ”güvercin, serçe” gibi kuşların vasıtasıyla gelirler.

Barınma Alanları

Çoğunlukla, ”kanatlı hayvanların” üzerinde veya ”yuvalarının” içerisinde barınırlar. Farklı alanlara yayılarak, değişik canlı arayışına girerler. Parazit yaşamlarını sürdürme eğilimindedirler.

Korunma İpuçları

Bir yerleşim yerinde bu canlı tespit edildiğinde, mutlaka Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri gibi, profesyonel bir firmadan destek almalısınız!. Akarların yuvalandığı ortamın yani kaynağının tespiti gereklidir. Ayrıca, binanızın yüzeyindeki çatlaklara uygulama yapılması bu haşerelerin engellenmesi için çok gereklidir.

PİRE

Fiziksel Özellikleri

Pirelerin boyutları, yaklaşık olarak; ”3-4 mm.” arasındadır. Vücut renkleri ise; ”kırmızıya yakın kahverengidir.” En iyi yaşam alanları; ”hayvanların tüyleridir. Buralarda rahatça gezinebilirler!. Bizim yaşam alanımıza,”evcil hayvanlarımızın” aracılığıyla girerek, çoğalırlar.

Yaşam Evreleri

Dişi pireler, ”çiftleşmelerinin” ardından, her gün; ”19-20 adet” arasında, yumurta bırakırlar. Minik, kanatları olmayan, kan emerek beslenen böcek türleridir. Bacakları çok güçlüdür. Bunun sayesinde boylarının, 200 katına kadar zıplayabilir!. Pireler; ‘veba, humma, tifus ve talasemi’ gibi bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları yaymakta, çok önemli bir faktördür.

Barınma Alanları

Vücut yapılarından dolayı, canlıların derilerine yapışarak ve kan emerek, beslenirler. ”Kan emme” olayını özellikle, üzerinde yaşadığı canlı uyuduğu sırada gerçekleştirirler. Evcil hayvanlara pirelerin bulaşması, onların ”dış alanlarda” bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Korunma İpuçları

Pire mücadelesi belirli aşamaların ardından oldukça iyi sonuç vermektedir. Uygulama planının iyi yapılması, ardından hayvanların steril edilmesi, sonrasında iç alan ilaçlama faaliyetleri ve son olarak dış alan ilaçlaması yapılarak, barınma alanları tamamen uygulamaya tabi tutulmalıdır.

KENE

Fiziksel Özellikleri

Kenelerin boyutları; ”4-5 mm.” arasındadır. Fakat, yeni kan emmiş dişiler, 1,2 -1,5 cm. kadar olabilirler. Renkleri, genellikle; koyu kahverengidir.

Yaşam Evreleri

Birçok ”hayvan ve insan” üzerinde yaşamlarını sürdürebilirler. Özellikle de köpeklerde, çok yoğun olarak bulunurlar. Canlıların baş ve ayak kısmına yerleşirler. Tabiatta ise bitkilerin üzerlerinde bekleyip, herhangi bir hayvan geçtiğinde üzerine zıplarlar.

Eğer, bu evcil bir hayvan ise, bunun üzerinde hızla çoğalırlar. Ardından ev içerisinde insanlara yapışabilirler. Hiçbir ”gıda maddesi” almadan, 8-9 ay hayatta kalabilirler. KKKA (Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi ) hastalığı başta olmak üzere, birçok hastalık ve bakteri bulaştırırlar.

Barınma Alanları

”Keneler” genellikle; ”yeşil alanlarda, hayvanların bulunduğu yerlerde, yaşamları sürdürürler. ”Kanı emme” eylemlerini gerçekleştirdikten sonra; ”kapı ve pencere pervazları ile zemin süpürgeliklerinde” barınırlar.

Korunma İpuçları

Kenelerden korunmak, zahmetli ve zor bir iştir. ‘Periyodik uygulamalar’ sonrasında ancak ”çok iyi sonuç” elde edilebilir. Evcil hayvanlar mutlaka veteriner hekime götürülmelidir.

BELİRLİ DÖNEMLERDE YAYILANLAR

ÇIYAN

Fiziksel Özellikleri

Bu tür canlılar, genelde insanların ”yaşam alanlarına” çok yakın yerlerde bulunurlar. Boyutları, genellikle; ”5-6 cm.” olan canlılardır. Renkleri ise; ”kahverengidir.

Yaşam Evreleri

Nem oranı çok yüksek alanlarda, hayatlarını sürdüren böceklerdir. Diğer böcekleri avlamak içinse, ‘karanlığı’ tercih ederler!. Vücutları ”çok uzun” olan tipleri hariç, ”iç mekanlarda” az miktarda görülürler.

Barınma Alanları

Toprak yüzeyindeki nemli alanlarda ve güvenli olan yerlerde hayatlarını sürdürürler. Yaşam alanlarımızda ise; ”bodrum ve garaj ile kapı, pencere aralıklarında görülebilirler.

Korunma İpuçları

Dış alanlarda, bitkilerin binalardan uzakta tutulması; bina dış yüzeyindeki yarıkların ve boşlukların kapatılması gereklidir. Yaşam alanlarının istilası durumunda Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri gibi profesyonel bir ”böcek ilaçlama” firmasından, destek almanız yararlı olacaktır!.

KIRKAYAK

Fiziksel Özellikleri

Bu tür böcekler, ”4-5 cm.” boyundadır. Siyah veya kahverengi renktedirler.

Yaşam Evreleri

Kırkayaklar, vücutlarında çok sayıda çift ayağa sahiptirler. Nemli bitkiler ve yaprak aralarındaki bitkisel gıdalarla yaşamlarını sürdürürler. Rutubeti çok fazla severler. Bu nedenle, genellikle;bahçe” gibi, dış alanlarda fazla bulunurlar. İç alanlarda çok fazla görülmezler. Uygun şartlar sağladığında, sayıları çok fazla olabilir.

Barınma Alanları

Yeşil alanlar, dökülmüş ve nemlenmiş yaprak araları, üst üste yığılmış malzeme altları, bina dışındaki boşluk ve yarıklar,” en çok gizlendikleri bölümlerdir. Nem oranı yüksek, bodrum ve garajlarda da sık rastlanırlar.

Korunma İpuçları

Yerleşim yerimizin etrafında biriken yığın tarzı malzemeleri uzaklaştırmak binaların dış yüzeyindeki; boşluk ve yarıkları izole etmek gerekir. Sayıları çok fazla arttığında, ”göç etme” eğilimleri düşünülerek, ”periyodik” olarak düzenli ”ilaçlama uygulaması” yaptırılmalıdır.

ÇEKİRGE

Fiziksel Özellikleri

Çekirgelerin boyutları; ”2,5-4 cm.” arasında değişebilmektedir. Siyah veya kahverengi renkli olanların yanında; ”yeşil, mavi, sarı” gibi, çok ”değişik renkte” olanları da mevcuttur!. Zıplamasını kolaylaştıran, arkada ‘iki adet’ uzun bacaklara sahiptirler.

Yaşam Evreleri

İç alanlarda pek fazla bulunmasalar da; ”gıda ve rutubet” ihtiyaçları için girebilirler. Çoğunlukla da ”dış ortamlarda” yaşarlar. Olgun hale gelenleri, ”uçabilme” yeteneklerini kullanarak, evlerin içlerine girebilir!. Dış yüzey boşluklarından faydalanarak, içeriye sızarlar!.

Barınma Alanları

Tabiatta en çok, yeşil alanlarda bulunurlar.

Korunma İpuçları

Bu tür böceklerle mücadele edebilmek için, ilk önce; yaşam alanlarımızın etrafında onların konuşlanacağı yerleri, ortadan kaldırmamız gerekir. Işığa karşı aşırı duyarlı oldukları için onların hoşuna giden ışıklandırmalardan, mutlaka kaçınılmalıdır!.

KULAĞAKAÇAN

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; ”2-3 cm.” arasında değişmektedir. Renkleri ise; koyu kahverengi bazende kırmızımsı olabilir. Vücutlarının arkasında, kıskaçları bulunur.

Yaşam Evreleri

Bu tür canlılar, başka böcekleri tüketerek beslenirler!. Bu tür böceklerden kurtulmak için ”iç alanlarda” yapılan çalışmaların, pek bir faydası olmaz!. Dış alanda yapılan araştırmalar sonucu bulunan yuvaları, yok edilmelidir.

Barınma Alanları

Ağaçların üzerinde bulundukları gibi, zemin ve duvar yüzeyinde buldukları ”boşluk ve çatlaklara” girerek, yaşamlarını sürdürürler.

Korunma İpuçları

Bina dışındaki ve yüzeyindeki, yarık ve çatlaklar kapatılmalıdır!. Yuvaları derhal bulunmalıdır ve uygun görülen ”kimyasallarla” müdahale edilerek sorun, geç kalınmadan, en kısa sürede çözümlenmelidir!.

GÜMÜŞÇÜN (GÜMÜŞ BÖCEĞİ)

Fiziksel Özellikleri

Boyutları oldukça ufaktır. Yaklaşık olarak, ”1-2,5 cm.” arasında değişebilir. Renkleri ise; göz alıcı parlaklıkta, ”gri veya gümüşümsü” renktedir.

Yaşam Evreleri

Beslenebilmek için; ”küf mantarını ve bitkisel besinleri” tercih ederler!. Eşyalarımıza, özellikle de; ev ve işyerimizde bulunan her türlü, ”evrak ve dökümanlara” zarar verebilirler!. Yüzeylerdeki boşluklara, tavana ve ara kısımlara ilaçlama yapılması, yoğunluğun azalmasını büyük ölçüde etkiler. Bu haşereler, tamamen ortadan kaldırılması ”en zor” olan türdür!.

Barınma Alanları

Yüzeylerde bulunan boşluklarda yaşamlarını sürdürürler. Mantar küfünün olabileceği yerlerde; ”garaj, depo, tavan, mutfak, banyoda” görülebilirler.

Korunma İpuçları

Nemli ortamlarda baş edilmesi oldukça zordur. Nemin yoğun olduğu yerler; ”bodrum, tavan arası, kapı ve pencere pervazı, parkeler, süpürgelikler, ve merdiven altları” ilaç uygulamasına, periyodik olarak tabi tutulmalıdır.

BELİRLİ DÖNEMLERDE YAYILANLAR (KEMİRGENLER)

ÇATI SIÇANI

Fiziksel Özellikleri

Boyutları, ”20-30 cm.” civarındadır. ”Kahverengi ya da siyah” renktedirler. Kuyrukları oldukça uzundur. Kulakları ise büyüktür. Yeşil alanlarda daha çok görülürler. İri olmaları nedeniyle, evlerde pek fazla bulunmazlar!.

Yaşam Evreleri

Bu tür çok fazla sevilmez ve hatta birçok insanın tiksindiği bir canlı olarak da bilinir!. Kışa doğru yaşam alanlarımıza sadece soğuklar nedeniyle değil, aynı zamanda; gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığı içinde girer. Çok iyi tırmanabilirler. Kanalizasyon veya baca deliği gibi yerlerden, evlerimize kadar girebilirler!.

Barınma Alanları

Yeşil alanlarda, arazilerin ve ağaçların bol olduğu yerlerde yaşarlar. Büyük oldukları için ev içlerinde çok gözükmezler. Yaşam alanlarımızın etrafında yuvalanırlar.

Korunma İpuçları

Bunlarla yapılan mücadelede en önemli kural, önce; ”barınma ve üreme” alanlarının, ortadan kaldırılmasıdır!. İç ve dış mekanda bulunan boşluklar; kemiremiyecekleri ”metal parçalarla” doldurulmalı ve yeniden kemirerek girmeleri engellenmelidir!.

NORVEÇ SIÇANI

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; ”20-30 cm.” aralığında değişebilir!. Renkleri ise çoğu kez; ”siyah veya kahverengidir.

 Yaşam Evreleri

Etrafımızda görmeyi kesinlikle istemediğimiz canlılardan olan, fare türleri ve sıçanlar, genellikle; ”dış alanlarda” yaşarlar. Fakat besin kaynaklarının tükenmesiyle kışa doğru, evlerimizin içlerine girmeye çalışırlar!. Binaların ”dış yüzeylerindeki” boşluklardan faydalanarak da, sızmayı başarırlar!.

Barınma Alanları

Yeşillik ve otluk alanlarda, bina çevrelerinde, ağaçlık olan bölgelerde” sıklıkla rastlanabilirler. Oldukça ‘iri ve büyük‘ oldukları için iç kısımlarda çok fazla görülmezler!.

Korunma İpuçları

Bu canlıların kuşatmasından kurtulmak için yaşamlarını sürdürebilecekleri boşluklar, kemirmelerini engellemek için ‘metal dolgu‘ ile kapatılmalıdır. Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri, ”sıçan veya fare” problemlerinizde profesyonel olarak, periyodik hizmet vermektedir.

EV (FINDIK) FARESİ

Fiziksel Özellikleri

Boyutları; ”4-5 cm.” arasındadır. Renkleri ise; ‘gridir.Sayısal olarak, diğer fare türlerine nazaran, çok daha fazladırlar!. Gündelik yaşamımızda daha sık karşılaşırız!.

Yaşam Evreleri

Bu türden kemirgenler, yaşam alanlarımızda karşımıza çıktıklarında, pek hoşlanabileceğimiz durumlar oluşturmazlar!. Kemirgenler, kullandığımız eşyalara zarar vermelerinin yanı sıra; sağlık açısından da birçok ‘hastalık’ faktörlerini de beraberlerinde getirirler.

Barınma Alanları

Yaşam alanımızda onları çok sık görmemizin nedeni; boylarının ”çok ufak” oluşu ve yaşanılan kapalı mekanlara sızmada daha rahat olmalarıdır!. Öyle ki yaklaşık olarak; ”0,5 cm.’lik” bir boşluktan dahi geçebilirler!.

Korunma İpuçları

Farelerden korunabilmenin ”en garantili” yolu; binanın, ”içi ve dışında” olan, girebilecekleri; ‘tüm boşlukları‘ kapatmaktır!. ”Metal kapanlar veya fare istasyonları” da kullanılarak yakalanabilirler.

Firmamız, ”Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetlerikemirgenlerle ilgili, özellikle de kış aylarında yapılan periyodik servislerle ‘koruyucu önlemler’ almaktadır. Tüm kemirgen problemlerinizde bizimle irtibata geçerek detaylı bilgiler alabilir veya ücretsiz keşif hizmetimizden, faydalanabilirsiniz.

Farmapest Böcek İlaçlama ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve izinli; belge ve ilaçlarıyla, sizlere her türlü haşere ve kemirgen sorununun çözümünde, çeşitli alternatifler sunabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip kadrosuyla hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri

Avrupa Yakası

Seyrantepe Mah. Gülendam Sok. No:14/A 4.Levent / Kağıthane / İST.

Anadolu Yakası

Çınar Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Canlı Sok. Gülbağ Pasajı No: 6/13 Küçükyalı / Maltepe / İST.

Tel : (0542) 473 10 89 – (0212) 279 87 98

www.farmapest.com  Mail Adresi: farmapest@gmail.com