GÜVE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ (FARMAPEST BÖCEK İLAÇLAMA)

KİMLİK BİLGİSİ

Güve (Tinea); böcekler sınıfının, pulkanatlılar” takımının, ”güvegiller” familyasından; odun, kumaş, kürk ve tahıllara zarar veren çeşitli cinsten kanatlı haşerelere verilen genel addır.

Moth - Choristoneura

İnsanlara direkt zarar vermezler. İnsanlar, kendilerini değil de, eşyalarını güvelerden korumak için uğraşırlar. Özellikle; kumaşların ya da tüylü derilerin” peşindedirler!. Fakatodunu” kemirenleri bile vardır. Güveler yumurtlama yöntemiyle dünyaya gelirler. Yumurtadan küçük kurtçuklar çıkar.

Eupithecia subfuscata - Grey Pug 7487 - Eupithecia subfuscata

Kelebek şeklinde olan bu böcekler, sarımsı olup 5 mm. boyutundadır. Çok türde güveler vardır. Güveler,3 ya da 4 kuşak” atlayabilirler. Dişi güve, bıraktığı, 100 adet” yumurtadan çıkan larvaları ile ortalama olarak, 40 kg.” kadar yünlü kumaşın tüketilmesine neden olabilir!.

Black Apamea - Apamea impulsa

Yıl içerisinde yaklaşık,”5 kez” üreyebilen güvelerin, koza yaparak içerisine sakladıklarıyumurtalarının,” olgunlaşma süresi,10 gün” civarındadır!. Yumurtadan yeni çıkan larvaların,ergin” olarak nitelendirilmesi için ise ortalama ”bir ay” gibi bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Duponchelia fovealis

Belirli bir dönem sonra kurtçuklar, kabuklarının içerisinde ”başkalaşım” geçirirler. Daha sonra, sert kabuk” yarılır ve larvalar, ”kanatlı” şekline dönüşür. Görünüşleri itibarıyla insanlar güveyi,kelebek’ zannedebilirler. Fakat her ne kadar çok yakın akraba” olsalar da, kelebekler ve güveler’ birbirlerinden oldukça farklıdırlar.

 Hodges#0698 - Acrocercops astericola

GÜVELER VE KELEBEKLER ARASINDAKİ FARKLAR

Kelebekler ve güveler arasındaki bazı farkları kısaca anlatmak gerekirse örneğin; güveler genellikle geceleri dolaşırken, kelebekler beslenebilmek için gün ışığında açan çiçeklerin üzerinde dolaşırlar. Güvelerin, kanatları tüylüyken; kelebeklerin kanatlarında hiç tüy” bulunmaz!.

Marbled-Green Leuconycta - Leuconycta lepidula

Çoğu zaman evlerimizin tatsız konukları olan güveler, kelebeklere” olan benzerlikleri ile bilinirler. Kanatlı olmaları ve uçmaları sebebiyle güveler, ”kelebek” olarak algılansa da aslında iki tür, birbirlerinden oldukça farklı böceklerdir.

Polygonia - Polygonia progne

Güve, renk olarak açık kahve tonlarında, küçük yapılı, tüylü haşarelerdir ve kurtçuktan kelebeğe dönüşürler. Güveler de kelebekler gibi pullu bir yapıya sahiptir.

Unknown moth - Cnephasia longana

Çiçeklerin üzerindeki polenlerle beslenen bu böcek türü, gündüz ve gece kelebekleri olarak iki ayrı familyaya sahiptir. Her  iki türde antenli olsa da;  kelebekler, güvelerden antenleri ile ayrılırlar.

Eastern comma - Polygonia comma - male

Güve antenleri çoğunlukla çok ince ve tüylü bir yapı gösterirken, kelebek antenlerinin daha gelişmiş olduğu ve uçlarında, belirgin bir ”kıvrım ya da kanca” şekli göze çarpmaktadır.

Grammia arge - Apantesis arge

Güveler, daha çok ‘geceleri’ aktif hale gelirler ve etrafta uçmaya başlarlar. Oysa gündüz kelebekleri” familyasından gelen kelebekler, gece dinlenir ve gündüzleri uçarlar.

Red Spotted Purple butterfly on stones - Limenitis arthemis

Kelebeklerin on binlerce türü bulunur. Oysa güvelerin en çok bilinen dört türü vardır; tahıl, deri, halı ve zeytin” güveleri.. Güveler, üredikleri yere göre de;tahıl, deri, halı veya hasat zamanlarında, zeytin ve yaprağı” ile beslenirler.

Pipevine Swallowtail - Battus philenor - male

Ancak kelebeklerin besin türleri; çiçeklerde bulunan polen ve özsularıdır. Güveler, kelebeklere göre oldukça zararlıdırlar. Güveler, insan sağlığına direkt zarar vermeseler de; ”üzerinde üredikleri gıda maddelerine veya kemirdikleri elbiselere” zarar verebilirler.

Spicebush Swallowtail - Papilio troilus - male

Güveler, herhangi bir bölgeye tutunduklarında tüm vücutlarını yayarlar. Aynı zamanda güveler kendilerini çok kolay kamufle edebilen yapıya da sahiptirler. Kelebekler ise tutunurken kanatlarını kaldırırlar.

Pipevine Swallowtail - Battus philenor

Kelebekleri, güvelerinden” ayıran ”en belirgin” farkları ise; ”çiçeklerin üremesine” yaptıkları katkıdır. Çok çeşitli desenleri ve farklı renkleriyle, koleksiyonerlerin ilgisine açık bir tür olan kelebekler, ”doğal dengenin” sağlanması için çok gereklidir. Kelebekler, tozlaşma ile doğanın dengesine katkıda bulunurlar.

Silver-bordered Fritillary - Boloria selene

Güvelerde, kelebeklerden farklı olarak ”renk pigmentleri” bulunmaz. Kelebeklerin kanatlarında renk pigmentleri vardır. Güvelerde, pigment yerine pullar” vardır.

8134 – Spilosoma congrua – Agreeable Tiger - Spilosoma congrua

Güvelerin kanatları genellikle; mat, soluk ve pastel tonlu renklerdeyken, kelebeklerin kanatları genellikle; parlak ve canlı renklidir. Bu özellik, iki ayrı cinsteki böcekleri kolayca tanımanızı ve güveler için önlem almanızı kolaylaştırır.

Brown Tiger Moth - Spilosoma pteridis - male

Güveler, kurtçuk halindeyken üreyemezler ve yumurtlaması için kelebek şeklinde olmalıdır. Üreme özelliği bakımından ise kelebek ve güveler aynı özellikleri taşırlar. Güveler; ”birçok gıdayı ve sentetik veya organik olan eşyayı” tüketerek, zarar verdikleri için çok tehlikelidirler ve hemen önlem almak gerekir.

GÜVE TÜRLERİ

Genellikle mayıs ve nisan aylarının sonlarına doğru, çok sıcak ortamlarda üremeye başlayan bu hayvanlar; halı ve yünlü kumaşlarda ciddi zararlara sebebiyet vermekte; arpa, yulaf, kuru üzüm, zeytin, buğday gibi ürünleri yok ederek, maddi kayıplara sebep olmaktadır.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güveler çok farklı yerlerde bulunabilirler.’Güve‘ adı verilen bu haşerenin, birçok çeşidi vardır. Özellikle de; tahıl güvesi, deri güvesi, halı güvesi ve elbise güvesien çok ‘zarar’ veren çeşitlerdir. İsimlerinden de anlaşıldığı gibi güveler daha çok ismini aldıkları nesnelere zarar verirler.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Tahıl ve un depolarında oldukça sık rastlanan tahıl güvesi; ”evlerde ve fabrikalarda” bulunan giysileri ve eşyaları yiyerek beslenen deri güvesi; ”kürk ve halıların’‘ içinde yaşayan halı güvesi ve hasat zamanından önce zeytin ağacı yapraklarının” alt dallarını kemirip beslenen, zeytin güvesi adında türleri bulunmaktadır.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Ayrıca; Ephestia kuehniella (değirmen güvesi), Ephestia elutella (tütün güvesi)  Ephestia figuliella (kuru incir güvesi), Plodia interpunctella (kuru meyve güvesi) Pyralis farinalis (un güvesi),

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Paralipsa gularis (iç fındık güvesi) Sitotroga cerealla (arpa güvesi) Tinea granella ( ambar güvesi) Tineola biselliella (elbise- halı güvesi) Tinea pellionella (yün-kürk güvesi) ilk akla gelen türleridir.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

GÜVELERİN ZARARLARI

Özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde, en çok görülen haşere türlerinden birisi güvedir. Güveler, nemli ve sıcak ortamları çok severler. Özellikle de bu tip ortamlarda üreyerek, evinizdeki eşyalarınıza zarar verebilirler.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güveler genel olarak ”tahıl” gibi, ”gıda ürünlerine” zarar vermektedirler. ”baklagillerinizi” sakladığınız yerlerde çok daha fazla bulunurlar. Görüntü itibariyle de kelebeğe benzerler.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güvelerin türünü bilmeniz, evinizdeki ilaçlamayı nerelere yaptırmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir!. Güvelerin yumurtaları kolaylıkla görülmez. Onları saklamak için en kuytu olan yerleri seçerler.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Özellikle evinizdeki nemli ortamlarda sıkıntı veren bu haşereler, çok ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Bu konuda dikkatli olmanız çok önemlidir. Zira güveler, ”kuytu köşe” denilen dar alanlarda yaşarlar.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

GÜVE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Güveler kendilerini pek belli etmezler. Siz anlamadan, ‘eşyalarınıza‘ zarar verirler. ”Kumaşlarınıza ve üstü açık gıdalara kolaylıkla ulaşabilirler. Bu yüzden özellikle ‘elbiselerinizin’ arasına, ”güve kovucu” özelliği olan bazı ürünler koymanız, bu haşereleri büyük ölçüde engelleyecektir.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güveler, kurtulması çok zor canlılardır!. Bu tür zararlı haşerelere” sağlık sorunlarına yol açabilecek olankimyasal maddelerden çok, doğal olan çözümler” bulmak, çok daha yararlı olacaktır!. Güveden, doğal bitkiler ile kurtulmak, en pratik yollardan biridir.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu tip haşerelerin, hiç sevmediği kokulardan biri; ”sedir ağacı çırasıdır.” Güveler, çıra kokusundan nefret ederler ve olduğu yere de asla gelmezler. Sedir ağacının çırasından küçük bir dal parçası alarak, güvelerin geldiği yere konulabilir.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güve kovucu olarak bilinen bir diğer bitki ise; defne ağacının yaprağıdır. Yapraklar, güvelerin bulunduğu ya da çıktıklarıı yerlere konulursa oldukça etkili çözüm alınabilir. Güve kovucu olan diğer ekili bitkiler ise; fesleğen, okaliptüs, nane, biberiye, karanfil, rezene, kekik, lavanta, çay ağacı ve sardunyadır.

İlgili resim

Güveler, kelebeklere çok benzeyen bir çeşit haşeredir. İlk aşamada ”larva” şeklinde gelişir. Daha sonra kanatlanıp, uçuşan bir türe geçiş yapar!. Bu özelliği ve kanat yapısıyla, kelebeklerle benzerlikler gösterir.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Havasız ve nemli ortamlarda kolayca gelişip, ürerler. Güveler, çok hızlı bir şekilde, çok fazla sayıda yumurta bırakırlar. Böylelikle etrafta gördüğünüz güve sayısında bir anda artış görebilirsiniz. Buharlama (sisleme) yöntemi ile yapılan ilaçlama sayesinde yumurtalarını dahi yok edebilirsiniz.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Güvelersese karşı” oldukça iyi bir reflekse sahiptirler. Güveleri, tek tek elimizle yakalayıp, öldürerek kurtulmak kolay değildir. Doğadaki en büyük korkuları ise yarasalardır. Genel olarak; ”nisan ve mayıs” ayları gibi sıcak olan ilkbahar aylarında çoğalırlar.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

Mutfak ve kiler dolaplarındaki kuru yiyecekler ve baklagillere kolaylıkla ulaşırlar. Evde karşınıza çıkan güvelerin tek nedeni ise erzak dolabınızdaki kuru bakliyattır!.

farmapest güve resimleri ile ilgili görsel sonucu

İnsanlara karşı zararlı değillerdir. Oluştuğu yerdeki eşyalara ve halılara çok ciddi ‘hasarlar‘ verirler. Gıdaların üzerine konmaları durumunda ise yiyeceklerin ”tat ve yapılarının bozulmasına” neden olurlar.

Dişi güveler, haziran ayının ortalarında yumurtalarını, tarla ve bağlarda bulunan  ve henüz yeşil olan buğday başaklarının ve mısır koçanlarının üzerlerine bırakırlar. Yumurtadan çıkan tırtıllar, henüz olgunlaşmamış olan buğday ve mısır tanelerinin içine girerler ve tahılı içten içe yemeye başlarlar.

Tahıllar hasat edilince, bu şekilde gelişen tırtıllar, ikinci döllerini verirler ve bunlar, bu kez de ”ambarlarda” bekleyen buğday ve mısır tanelerine yerleşirler. Bu şekilde güveler, Dünya’nın hemen her yerinde bulunurlar.

Apantesis virgo

Güvelerinkanat renkleri” genellikle; mat gri, kırmızı veya  mat kahve rengi olabilmektedir. Yapı olarak, oldukçaufak” bir canlı olan güvelerin boyutları; ”ortalama 1 cm. civarındadır. Fiziksel yapıları nedeniyle, fark edilebilmeleri biraz zaman alabilmektedir!..

Fark edilene dek geçen süredeyse çok hızlı bir şekilde üreyerek, sayılarını arttırmaktadırlar. Genel olarak hayvanların tüyünden yapılan giyecekleri mesken tutmakta olan güveler, bu türden ürünlere çok zarar verirler.

moth - Palpita quadristigmalis

Terli veya yağların bulaşmış olduğu giyecekleri daha fazla tercih ederler. Sadece giyeceklerin bulunduğu alanlarda değil, ‘tahıl‘ bulunan bölgelerde de görülebilmektedir.İnsanlara ya da hayvanlara doğrudan bir ”zarar” verme durumları yoktur!.

Pyralidae: Interjectio niviella - Interjectio niviella

Güvelerin, iki adet ”antenleri” bulunmaktadır. Bu antenlerin yüzeyleri tırtıklıdırİki adet antene sahip olmaları nedeniyle, düşmanlarını çok daha kolay bir şekilde algılayabilmekte ve oldukça hızlı hareket ederek kaçabilmektedir.

Acrobasis? - Dioryctria disclusa

Güve larvaları genellikle kıyafetlerinizin; ”ceplerine, koltuk ile yaka altı” kısımlarına bırakılmış olabilir. Güveler oldukça tehlikeli böceklerdir. Evin herhangi bir yerinde, güve ile karşılaşıldığında hızlı bir şekilde ”ilaçlama” yaptırmanız gerekmektedir.

Acrobasis tumidulella

Farmapest  Haşere ve Kemirgen Kontrol  Hizmetleri, T.C.Sağlık Bakanlığı onaylı ve izinli, belge ve ilaçlarıyla, sizlere her türlü haşere ve kemirgen sorunu çözümünde, çeşitli alternatifler sunabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip kadrosuyla daima hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri

Avrupa Yakası

Seyrantepe Mah. Gülendam Sok. No:14/A 4.Levent / Kağıthane / İST.

Anadolu Yakası

Çınar Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Canlı Sok. Gülbağ Pasajı No: 6/13 Küçükyalı / Maltepe / İST.

Tel : (0542) 473 10 89 – (0212) 279 87 98

www.farmapest.com  Mail Adresi: farmapest@gmail.com