DOKUMA VE AVLANMA USTASI ÖRÜMCEKLER (FARMAPEST BÖCEK İLAÇLAMA)

KİMLİK BİLGİSİ

Örümcekler; eklembacaklıların, örümceğimsiler (arachnida) sınıfının, örümcekler (araneae) takımından olan türlerine verilen genel bir isimdir.

Order Araneae - Spiders, ID Please - Anasaitis canosa

Örümcekler, yeryüzünde çeşitlilik bakımından oldukça kalabalık olan böcek türlerinden biridir. 2012 yılı rakamlarına göre, dünya üzerinde 43.244 çeşit değişik örümcek türü tespit edilmiştir. Aslında bu rakamın 70.000 olduğu tahmin edilmektedir.

Araneae - Spiders - Maevia inclemens

Türkiye’de tespit edilen örümcek türü sayısı ise 958’dir. Örümcekler dünya üzerinde hemen hemen her yerde yaşamakta ve yaşadıkları ortama kolayca uyum sağlayabilmektedirler. En zehirli olan örümcekler genellikle, tropikal iklim bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Salticid - Pellenes

GENEL ÖZELLİKLERİ

Örümcekleri diğer böceklerden ayıran en belirgin fiziki özelliklerini kısaca anlatmak gerekirse; böcekler altı ayaklıyken, örümcekler sekiz ayaklıdır. Böceklerin başlarında iki adet anten bulunurken, örümceklerin antenleri yoktur.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bunun yerine, gözlerinin önündeki iki kıskacın yanında çok hassas iki adet uzantısı vardır. Örümceklerdeki bu uzantılar, diğer böceklerdeki antenlerin görevini yapan duyargalardır. Ayrıca cinslerine göre örümceklerin altı veya sekiz adet gözü vardır. Bu gözler, ikili çiftler halinde bulunurlar.

cute spider

Örümcekler; baş ve göğüsleri bir bütün, karınları ve gövdeleri de diğer bir bütün olarak iki parçadan oluşur. Bu iki parça çok ince bir boruyla (boyun) birbirlerine bağlanırlar.

Araneae, ventral - Eustala

İrili ufaklı bu örümceklerin, boyun incelikleri başka hiçbir canlıda bu kadar ”incelikte” değildir. Bir milimetreden daha dar olan bu borudan; sindirim borusu, kan damarları, sinir sistemi ve soluk borusu geçer. Böyle bir yapı sadece örümceklere özeldir.

Order Araneae - Spiders ID please - Mangora gibberosa

Örümceklerin vücudunun her iki parçası, oldukça ”özel bir mekanizma” ile birleştirilmiştir. Bu mükemmel mekanizmanın sayesinde de, örümceğin yapısında bulunan; ”zehir ve ipek” üreten bezleri, vücudundaki bütün; sinir, sindirim ve dolaşım organları ve beyin arasında bağlantı kurulur.

Mangora gibberosa - Lined Orbweaver - Mangora gibberosa

Baş Kısmı

Örümceklerin baş kısmında; cinsine göre altı veya sekiz adet göz; iki adet zehir çengeli ve bu çengellerin yanında da; ”iki adet, duyu ayağı” vardır. Sekiz adet gözleri olmasına rağmen;”uçan örümcekler” ve bazı diğer tür örümcekler hariç; örümceklerin, tamamına yakınının ”görme duyuları,”  ”kör” denilebilecek kadar zayıftır!.. Sadece ışığı algılayabilirler. Sekiz adet ayak, baş kısmındadır.

Canopy Jumper - Phidippus otiosus - female

Ağzında bulunan zehir kıskaçları, örümceklerin; ”savunma ve avlanma” silahıdırlar. Örümcek kıskaçlarının yapısı da son derece özel ve tamamen işlevseldir. Bu kıskaçlarının gerisinde ise, güçlü ”zehirlerini” üreten ve bu zehirini kıskaçlarına aktaran bir ”zehir bezi” bulunur.

Orb Weaver - Metepeira palustris

Örümcekler, avlarını hareketsiz hale getirebilmek için önce onu kıskaçları ile ısırırlar!. Ardından da; kıskaçlarının içerisindeki deliklerden, zehirini kurbanın vücuduna pompalarlar!.. Bu kıskaçlar ,sadece avının vücudunu delip, onu parçalayan bir araç değil, aynı zamanda kimyasal bir silahtır da.

Black and Yellow Argiope - Argiope aurantia - female

Bu kıskaçlarağ örmeyen” cinslerinde, ‘yuv’a hazırlamak için gerekli olan ”ufak parçaları” taşımakta da kullanılırlar. Kıskaçların iki yanındaki, iki adet, çok hassas duyarga görevi yapan ve ”duyu ayakları” denen organları ile ağlarına yakalanan avlarını incelerler. Gözlerinin, hiç görmemesine ve sağır olmalarına rağmen, örümceklerin çok hassas ve son derece özel olan bir ”algılama sistemleri” vardır.

Spider - Argiope aurantia

Avlanmak için kullandıkları zehirin, kimyasal yapısı, genellikle birkaç tür hariç, sadece ”çok küçük böcekleri” öldürebilecek ”güçte” ve özelliktedir. Buna karşın, örümceğin kendisine herhangi bir zarar vermemektedir. Bazı örümcek türlerinin oldukça ”etkili” olan zehirleri ise; ”küçük kuşları ve küçük kemirgenleri, hatta bazen de ”insan” gibi daha büyük canlıları bile öldürebilecek boyutta olabilir!…

Parson Spider - Herpyllus ecclesiasticus

Karın Kısmı

Yumuşak ve oldukça esnek olan karın bölümünün altında;”iplik delikleri ile solunum sistemi” delikleri bulunur. Kafasının her iki yanında ”dörder adet” olmak üzere; ”sekiz adet, bacakları” vardır. Her bir bacak, yedi adet halkadan oluşur. Her bacağın sonunda kıllar bulunur. Bu kıllar sayesinde örümcek; ”duvarda ve tavanda” kolayca yürüyebilir.

Trapdoor Spider - Ummidia - male

Genelde örümcekler ördükleri ağın, diğer böceklerin yapışması için örülen yapışkan kısımlarından değil de; ”görmemelerine rağmen,” yapışkansız olan bölümünden yürürler. Yanlışlıkla ”kendi ördükleri ağlarına” yapışıp, kalmamaları için ayaklarının altı ”asla yapışmayan” özel bir ”kimyasalla” kaplanmıştır.

Flower Spider - Misumena vatia - female

Örümceğin arkasında bulunan iki bacağının diğer bir görevi de; karnında oluşarak püskürtülen ”ipeksi ipliğini” eğirmektir. Bu bacaklarda, vücuttan püsküren iplikleri eğirmeye yarayan özel taraklar bulunur.

White spider - Misumena vatia - female

Tarakların bulunduğu bu bölüme; “eğirme alanı” denir. Eğirme alanının üzeri, yüzlerce ”eğirme tüpüyle” örtülüdür. Bu tüplerin görevi; karındaki ipek bezlerinden püskürtülen sıvı ipeği; vücudunun dışında ”katı iplikler” haline getirmektir.

Yellow crab spider eating a horse fly? - Misumena vatia - female

Sıçrayan örümcekler dışındaki diğer tüm örümceklerin görme duyuları yok denecek kadar az olduğundan, bu zayıflıklarını da sahip oldukları çok hassas ”erken uyarı sistemi” ile ortadan kaldırmışlardır!. Bu, ”dokunma duyusu ile yapılan bir özelliktir.

Jumping Spider - Phidippus clarus - male

Vücutları, ağlarındaki titreşimlere karşı oldukça duyarlı olan, ince tüylerle kaplanmıştır. Bu tüylerin her biri sinir uçlarına bağlıdır. Dokunma, ses ve koku nedeniyle meydana gelen titreşimlerle, bu kıllar uyarılır. Tüyler de bu titreşimleri sinir uçlarına aktarır.

Wolf Spider - Schizocosa - male

Sinir uçlarına gelen sinyaller, sinirler vasıtasıyla hızla beyine iletilir. Bu yolla örümcekler en küçük titreşimleri dahi algılayarak, bu titreşimlerle avlarının veya düşmanlarının yerlerini ve durumlarını tespit edebilirler.

BG1259 D0195 - Phidippus clarus - male

Örümcekler hareketsiz avlarını algılayamazlar. Avını tespit edebilmesi için de, kesinlikle bir ”hareketin veya titreşimin” olması gerekir. Canlı olan ve hareket edebilen böceklerin, ”yaydıkları” titreşimlerin sayesinde ağlarının neresine takıldıklarını saptayabilirler.

Phidippus tux - male - female

Eğer, örümcek avının bulunduğu yer hakkında ”şüpheye” düşerse, avının yerini tam olarak tespit edebilmek için, ayakları ile ağa vurarak onu sallar. Bu şekilde gelen titreşimlerin analizinden avının yerini, sıfır hata ile tespit edebilir.

Another Jumper, Phidippus cardinalis? - Phidippus cardinalis - male

Örümceklerin bacakları, ‘algılayıcı kılların‘ en yoğun olduğu organlardır. Bu ‘algılayıcı kılların‘ içi boştur. Kendileri ise serttir. Bir metre uzaklıktaki bir kaynaktan gelen, en düşük frekans ve şiddetteki bir sesin titreşimleri bile, bu hassas kılların sayesinde hemen algılanabilir.

spider - Leucauge venusta

Ayrıca bu bacak kıllarında,”ısıya karşı duyarlı” olan başka bir algılayıcı  sistem daha vardır. Aynı zamanda örümceklerin ince derilerinde bulunan oyukların içerisinde son derece hassas olan sinir uçları bulunur.

Orchard Orbweaver - Leucauge venusta

Örümcekler, sahip oldukları tüm bu ‘imkan ve özellikler‘ sayesinde, yakın çevre ve civarında meydana gelen her hareketi, sanki; ”kendi vücutlarının üzerinde gerçekleşiyormuşçasına” birebir hissedip yaşarlar!.

crab spider - Philodromus

Örümceğin bir bacağı koptuğunda, bir müddet sonra yerine yenisi çıkar. Ancak yeniden çıkan bacak, eskiye göre daha kısa olduğundan yürümeye katkısı olmaz. Örümcek bu bacağı yürürken kullanamaz. Fakat bu bacak üzerinde çıkan ”algılayıcı kıllar” diğer bacaklardaki gibi görevini yapar.

Crab Spider? - Philodromus

Örümceklerin, dört bacağı da kopsa bile; diğer dört bacağıyla yürüyebilir. Örümceklerin, özellikle; ağlarındaki ”titreşimleri” algılama yetenekleri o kadar hassastır ki, ağındaki titreşimlere sebep olan hareketin; ”ağa takılan bir avdan mı?, yoksa; ”çiftleşmek” için gelen bir erkek örümcekten mi?’ olduğunu rahatlıkla anlarlar!..

 Gray patterned jumping spider - Phidippus mystaceus

Özellikle, ağlarının üzerindeki bu ”erken uyarı sistemi” başta olmak üzere örümceklerin tüm algılama sistemlerinin, vücutta ve ayaklardaki binlerce kılın, her birindeki ”sinir uçlarının” vasıtasıyla beynine iletilmesi; beynin bunları hatasız yorumlayıp devreye sokması, örümceklerin; ‘çok gelişmiş‘ bir beyine ve oldukça kompleks olanbir ”sinir sistemine” sahip olduğunun göstergesidir!.

Pink-striped Spider - Misumena vatia

Örümcekler, ağlarına yakalanmış olan avlarını, ağdan gelen titreşimlerle, hemen anlarlar. Avı ağdan kurtulmak için çırpınırken, ürettikleri çok daha yumuşak  olan ipliklerle de onu sıkıca yapıştırırlar. Avı, kıpırdayamaz hale gelince, zehirli kıskaçlarını vücuduna geçirerek, avının bünyesine zehirini pompalar ve onu oracıkta öldürürler.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örümceklerin boyunları, 1 mm.’den bile dar olduğu için katı olan besinler tüketemezler. Sadece sıvı olanları yiyip sindirebilirler. ”Milimetrenin onda birinden” daha ”büyük” olan parçalar ise; ”ağızlarının etrafındaki tüyleri tarafında süzülerek, filtre” edilir. Bu nedenle, tüm örümcekler; avlarının vücudundaki etli dokuları; avının vücuduna enjekte ettiği özel enzimlerle çökerterek, sıvıya dönüştürürler!.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dokular, yeterli ”akıcılığa” ulaştığında da; çok güçlü olan ”emme sistemi” ile bu ”sıvıyı” emerek, karınlarını doyururlar!. Öyle ki, en sonunda; avının tamamen içi boşaltılmış ve geriye sadece; ”derisi ve kafatası” kalmış olur. Örümceklertok oldukları zamanlarda” yakaladıkları avlarınıysa ipeksi ipliklerle sıkı sıkıya sarmalayarak, ”daha sonra yemek üzere” paketlerler.

Örümcekler karınlarını iyice doyurduklarında vücutları; iki misli genişler. Bu kadar oburluklarına rağmen örümcekler, çok uzun süre aç kalmaya da dayanıklıdırlar. Yaklaşık ‘iki yıllık‘ ömürleri esnasında, ”208 gün” boyunca ”birşey yemeden” yaşayabilirler.

Grass Spider? - Agelenopsis - male

Bu dönemden sonraki, ilk ‘beslenmelerindevücut ağırlıkları, ”iki katına” kadar çıkabilir. Örümceklerin, ”elastiki vücut yapıları” bu ”genişlemeyi” karşılayacak bir şekildedir!. Örümcekler, avlarını sadece bir ”ağ kurarak” yakalamazlar. Çok çeşitli, ”avlanma” yöntemleri vardır.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çoğunlukla karada yaşamalarına rağmen, bazı cinsleri; ”su kıyılarında ve suyun altında” bile yaşarlar!. ‘Karada’ yaşam süren örümceklerin, büyük bir çoğunluğu örseler de, bir kısmı asla kurmazlar. Toprakta açtıkları deliklerde, taşların altında, ağaç kovuklarında ve ağaç dalları arasında yaşarlar.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu nedenle, örümcekler sadece bazı ”böcekleri ve uçan haşereleri” değil, ”cinslerine ve büyüklüklerine” göre;”kurbağa, fare, ufak balıklar, yılan yavruları, küçük kuşlar, ağlarına takılan küçük yarasa türü” gibi, birçok canlıları da avlarlar!..”Kuş örümceği” denen bazı örümcekler; ”tavşan ve tavukları bile zehirleri ile öldürüp, ”sindirerek” yiyecek güçtedirler!.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Avlanırken, akla gelmeyecek ‘hileler‘ kullanırlar. Bazı cinsleri, bukalemun gibi ”renk değiştirerek,” otların arasında ve toprak zeminde kendilerini fark ettirmezler!. Bunları farkedemeyen avları ise, neredeyse hiçbir şeyden habersiz olarak, ”zehirli kıskaçlarının” ucuna kadar gelirler. Örümcekler, başka türde canlıları avladığı gibi, çoğu zaman kendi cinslerini de avlarlar. Büyük olan örümcekler, küçük örümcekleri öldürüp, yiyebilir.

Dişi örümcekler erkek örümceklerden daha iridir. Çiftleşme sonrası eğer, erkek örümcek atik davranmazsa, dişi örümcek onu yakalayıp öldürür ve sonrada yer!. Özellikle bu alışkanlık, ‘karadul‘ olarak bilinen örümceklerin dişisi için geçerlidir. Zaten bu örümceklere karadul adının takılması da bu nedenledir.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Ağ İpliği Üretimi

Örümcek ağlarını oluşturan, ipek ipliklerinin; ”üretimi, ağların örülmesi ve dizaynı” birer; ”kimya, matematik, mimarlık, mühendislik, tekstil ve statik” harikasıdır!. ”2,5 cm.25 cm.” arasında bir yapıya sahip, ufacık bir canlının, ‘iki senelik’ yaşam süresi içerisinde, bugün bile bilimin hala daha ‘sırrını‘ tam olarak çözemediği bu kadar çok; ”bilgi, beceri ve teknolojiyi” nereden ve nasıl edindiği bilimsel olarak açıklamak elbette ki, mümkün değildir!..

Lynx Spider - Oxyopes scalaris

Örümcekle,r ağlarını kurmak için kullandıkları değişik; çap ve özellikteki iplikleri, kendi vücutlarında üretirler. Ağ örülmesinde kullanılan ipliklerin çapı 1/1000 mm. (milimetrenin binde biri) yani bir mikrondan çok daha incedir.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dayanma gücü ise aynı kalınlıktaki çelik teldenbeş kat” daha sağlamdır. Elastikiyeti ise; kendi boynunun, ”dört” katıdır. Yani kendi boynunun dört katına kadar kopmadan esneyebilir. En esnek malzeme olarak kabul gören kauçuktan çok daha esnek ve hafiftir.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dünya’nın çevresine eşit yaklaşık 40.000 km. boyundaki ipliğin ağırlığı 320 gr.’dır. Basit bir şekilde ifade edilen bu özellikler, bugünün yüksek bilim ve teknolojisi ile çözülememektedir. Halen daha günümüzde ”örümceklerin” ürettiği  tarzda bir malzeme üretilememiştir.

Kurşun geçirmez yeleklerin üretiminde kullanılan, en gelişmiş ve dayanıklı malzeme olarakta bilinen, sentetik ”kevlar” isimli malzemeden bile, kat be kat daha sağlam ve esnektir!.. Ayrıca örümcekler, ipek ipliklerini yeniden işleyip, tekrar tekrar kullanılabilmektedirler!. Bunun için örümcekler eski ve yıpranmış olan ağlarını yiyerek, yeniden iplik üretiminde kullanırlar.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örümcek ipliği, kopmaya karşı dayanıklılığı ve kopma öncesindeki uzama oranı bakımından, bugünün teknolojisi ile Dünya üzerinde; eşi ve benzeri üretilemeyen, eşsiz değerde bir malzemedir!. Bu yönüyle de; ”örümcekler, çok bilgili ve yetenekli bir kimyagerdir. Kimya bilgisi ve yeteneklerinin sırrı çözülebilmiş değildir. Kimya biliminin örümceklerden öğreneceği çok şey vardır.

Lynx Spider - Oxyopes acleistus

Araştırmacılar, tıpkı ”ipek böceklerinde” olduğu gibi, örümceklerden ipek kozası ve bu kozalardan da ”ipek iplikler” üretmeyi düşünerek, denemeye kalkışmışlar fakat sonunda bunun mümkün olmadığını görmüşlerdir. Zira örümceklerin ipek üretmesi, taklit edilecek bir sisteme dayanmamaktadır.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yapılan ”bilimsel” araştırmalarda tespit edildiğine göre;”ipek, örümcekten çıkmadan ve de ipeğin oluştuğu kanala girmeden önce, sıvı proteinlerden oluşmaktadır. Bu sıvı proteinler, ipek üretilmek üzere bir kanala girmekte ve bu kanalın içerisindeki çok özel bazı hücreler, ”proteinlerde” bulunan suyu kendilerine doğru çekerek, başka bir kanala pompalamaktadır.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Kanala’ pompalanan sular, burada ”hidrojen atomları” ile birleşerek, bir ”asit havuzu” oluşturmaktadırlar. En sonunda da ipek proteinleri” ile bu ”asit” bir araya gelerek, aralarında bir ”bileşik” meydana gelir!. Oluşan bu bileşikten, çok güçlü ve esnek, ipek maddesi üretilmiş olur.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Tabiki olay bu anlatılan kadar basit olmamaktadır. Araya daha başka katkı maddeleri ve bu maddeleri üretip hazırlayan keseler devreye girmektedir. Aslında örümcek ipliğinin ham maddesi, insan saçlarında ve hayvanların boynuzlarında bulunan ”keratin” adlı proteindir.

Bütün bu proteinler, yenilen avların, ”sindirilmelerinin” sonucunda elde edilen,amino asitlerin” ayrışmasından elde edilmektedir. Örümcek, ipek yapımında ihtiyacı ola”amino asiti” elde etmek için kendi yaptığı ‘ağlarını‘ yiyerek, sindirir ve bu yoldan da ipek yapımı için gerekli olan proteinleri vücutlarında üretirler.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örümceğin vücudu çok gelişmiş, üstün teknolojilere sahip olan bir kimya laboratuvarıdır. Kendisi de, özelliklere sahip olan bir kimyagerdir. Üretilen bu ipekler, örümceğin kuyruk kısmında bulunan ve ‘altı bölümden‘ oluşan ”ipek keselerinden,” ihtiyaca uygun olan bir şekilde ”birleşerek,” dışarıya salgılanırlar.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu, ”altı adet kesecik,” kendi aralarında oldukça uyumlu bir şekilde çalışır. İpek, örümceğin vücudundan dışarı atılırken, vücut içerisinde bulunan son derece gelişmiş özelliklere sahip; ”pompa, vana ve basıncı ayarlama” gibi, görevi olan organların ve bu keselerdeki memelerin vasıtaları ile örümcek ihtiyacı olan ”çapa” uygun miktardaki ipeğini, iplik yapılmak üzere, dışarı püskürtmüş olur.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu püskürtme esnasında örümcek ihtiyaca göre memeciklerdeki püskürtme basıncını istediği şekilde ayarlayarak, ‘sıvı keratini‘ oluşturan moleküllerin yapısını değiştirir. Böylece ipliğin cinsine göre gerekli olan ”dayanıklılık ve elastikiyet” oranları da farklı olarak sağlanmış olur.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu esnada da ipliğin, ”kimyasal yapısı” hiç değiştirilmeden ipeğe istenilen fiziksel özellikler kazandırılır. Farklı memelerden püskürtülen bu ipekler; örümceğin, arka ayaklarındaki mekanizmalar tarafından eğrilerek, farklı çaplarda iplikler üretilir.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Üretilen iplikler, kullanıldıkları yerlere göre ”farklı çaplarda” olmalarının yanında; avlarının, ağa temas kurdukları yerlerde yapışkan olması, aksine örümceğin gezdiği yerlerde ‘yapışkan’ olmaması, aynı zamanda; yapışkan özelliğinde olan yerlerdeki ipliklerin,”yapışkanlık derecesinin” de çok iyi ayarlanması şarttır.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örümcekler, ağlarının yapımında kullanılmak üzere, kullanılan yerlerin özelliklerine göre; ”yedi ayrı türde, ipliği” üretebilirler!. Avın yakalandığı yerlerdeki iplikler yapışkandır. Örümceğin yürüdüğü yerdeki iplikler ise, tamamen kurudur. Avın sarılıp paketlendiği iplikler, daha ince ve elastiki bir yapıdadır. yapılırken, 4-5 farklı özellikte iplik kullanılır.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bu iplikleri, cinslerine ve görev yerlerine göre şu şekilde sıralayabiliriz;
Örümceğin bir asansör gibi kullandığı tutunma iplikleri,
Örümcek ağının iskeletini oluşturan temel ağ iplikleri,
Avın yakalanmasını sağlayan yapışkan iplikler,
Ağdaki iplikleri birbirine bağlayan birleştirme iplikleri,
Yakalanan avın sarmalandığı iplikler,
Örümceğin evini oluşturan koza iplikleri,
Yumurta keselerini oluşturan ve yavruları tehlikelerden koruyan iplikler.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bütün bu iplikler; ”dayanıklılık ve esneklik” bakımından farklı olduğu gibi ”taşıyacakları” yüke göre de, oldukça farklı ‘çapta‘ olabilirler. Örümcekler, bütün bu ihtiyaçlarına uygun özellikte iplikleri üretmelidirler!. Aksi halde hayatta kalmalarını sağlayan bir ağı üretemezler. Örümcekler, ”ağ yapımı” görevlerini kusursuz bir şekilde yaparlar.

Oxyopes acleistus - female

Ağın Kurulması

Örümcekler; türlerine ve avlayacakları avın, özelliklerine göre çok çeşitli yapılarda ve boyutlarda aynı zamanda da çok farklı içeriklere sahip, ağlar kurarlar. Kurdukları ”ağların” tamamı, birer ”mimari” şaheserdir!.. Ayrıca tekstil sektöründe eşine rastlanmayan, kusursuz bir dokumadır!..

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Tasarım ve uygulama‘ tekniği mükemmeldir. Öylesine dikkatle hazırlanıp, uygulanan projelerdir ki, ağın kuruluş amacını aksatacak hiçbir ”kusura ve ihmale” yer bırakılmamıştır. Kurulan bu ağlar oldukça ‘yüksek toleranslı’ yapılar olup, görevlerini mükemmel yaparlar.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Ağı yapmaya başlayan örümcek, genellikle ağının başlangıcını ”yüksek ve kuytu” bir noktadan başlatır. Bu noktada, ”ağ ipliğinin” ilk ucunu buraya  yapıştırdıktan sonra ipliğe yapışarak, kendini onunla beraber aşağı atar ve gözüne kestirdiği bir dala yapışıp, yukarıdan getirdiği ipliğin ucunu buraya sıkıca bağlar.

Eucteniza - Eucteniza relata - female

Sonra da bu iplik üzerinde gidip gelerek, onu sağlam bir ”taşıyıcı makara” haline getirir. Daha sonra da, bu noktadan tekrar atlama yaparak başka bir dala yapışır ve yukarıdan getirmiş olduğu ipliği buraya bağlar. Bu iki nokta arasındaki ipliği de, tıpkı birincide olduğu gibi gidiş gelişlerle ikinci taşıyıcı haline getirir.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Benzer uygulamalar ile, ”daldan dala veya daldan yere” doğru atlayarak, ağların çevresindeki ”taşıyıcı iplikleri” (halatları) oluşturur. Sonra da, bu taşıyıcı iplikleri aynı kalınlıkta ‘merkeze‘ doğru taşıyarak, bunların ucunu birbirine yapıştırır. Tabiri caizse böylece ”ağın çatısı” kurulmuş ve binanın ”taşıyıcı betonarme kirişleri” yerine dökülmüştür!.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Şimdi sıra, bu ‘çatının kapanmasına yani ağın örülmesine’ gelmiştir. Ağın iskeleti, her türlü fiziki etkiyi karşılayacak sağlamlıkta kurulduktan sonra, örümcek ”iskeletin dışından” başlayarak, çok hızlı bir şekilde dairesel bir biçimde, yörüngesinde dönerek ağını örer.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örülen ağlar, ağı ören örümceğin; cinsine, büyüklüğüne ve ne tür avların avlanmasının hedeflendiğine göre, farklı;”desen, aralık ve kalınlıklarda” olur. Bütün bu özellikleri örümcek değerlendirip, uygulamaya koyar.

farmapest kuş örümceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Ağın örülme işlemi genellikle geceleri yapılır ve  örülmesi yaklaşık olarak, ”60 dakika” içeresinde tamamlanır!. Bütün bu, ustaca desenlere ve hassas ölçülere sahip ağlar, uzman birer tekstil mühendisi gibi kör gözlü örümcek tarafından, üstelik ”zifiri karanlıkta” hayata geçirilir!.

İlgili resim

Farmapest  Haşere ve Kemirgen Kontrol  Hizmetleri,T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve izinli, belge ve ilaçlarıyla, sizlere her türlü haşere ve kemirgen sorunu çözümünde, çeşitli alternatifler sunabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip kadrosuyla hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri

Avrupa Yakası

Seyrantepe Mah. Gülendam Sok. No:14/A 4.Levent / Kağıthane / İST.

Anadolu Yakası

Çınar Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Canlı Sok. Gülbağ Pasajı No: 6/13 Küçükyalı / Maltepe / İST.

Tel : (0542) 473 10 89 – (0212) 279 87 98

www.farmapest.com  Mail Adresi: farmapest@gmail.com