BÖCEKLERİN İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ (FARMAPEST BÖCEK İLAÇLAMA)

Dünya üzerinde, ”900.000” üzerinde ”böcek türü” bilinmektedir. Dişlerini, insanlardan önce kullanmaya başlayan bir böcek türü vardır!. Böcekleringöz kapakları‘ yoktur, gözleri daima açıktır. En uzun ömürlü böcek olan kraliçe termit, yaklaşık 100 yıl kadar yaşarken; bir mayıs sineğinin ömrü sadece birkaç saattir.

Termite Colony - Tenuirostritermes cinereus

Karıncalar, yaşadıkları ‘iklim ve çevre şartlarına‘ uygun olarak; ”taşların altında, toprakta, ağaç içine, ağaç yapraklarının arasında” olmak üzere, çok çeşitli yuvalar yaparlar.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Hatta, karınca türü kadar karınca yuvası çeşidi vardır. Çoğunda yuvalar, dehlizlerle birbirine bağlı yeraltı mağaralarını andırır.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Genellikle her yuva içinde; ”galeriler, mağaralar, kraliçe odası, yumurta ve larva odaları, erzak depoları, yorgun işçiler için dinlenme ve uyuma alanları” vardır. Bazı türlerinde ise ”mantar yetiştirme yerleri,”yaprak bitleri için ahır” gibi kısımlar bile bulunur!.. Karıncalar, bir gün boyunca uyumazlar.

Ant - Aphaenogaster rudis - female

Karınca alt çenesiyle;”avını yakalar, gedik açar, testere gibi” kullanır. Alt çenenin yapısından yararlanılarak, pens aleti” icat edilmiştir. Karıncanın bacağında tarak vardır. Sık kıllardan oluşan bu tarakla da, antenlerini temizler.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir karıncanın, yıl boyunca yediği yiyecek sadece, ”bir buğday” tanesidir. Karıncalar, çok mecbur kaldıklarında, suyun altında ”bir haftaya” kadar yaşayabilir.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir milyar kadar karınca, ‘3 aylık bir bebeği‘ taşıyabilir. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını kaldırabilir. Karıncalar, toplumsal yaşam sürdüren canlılardır.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

olduğunu gördükleri diğer karıncaları, ”beslemek için” kursaklarında besintaşırlar. ”Aç” bir arkadaşı ile karşılaştığında, kursağını yaklaşarak ona dayar ve onu besler. Bu olaya trofalazi” denir.

Dadı karıncalar,kraliçe‘ tarafından kendilerine teslim edilenlarvaları havalandırırarak, onlara bakarlar. Gençleri, tıpkı insanlarda olduğu gibi çalışır, yaşlıları ”hoşgörü” ile karşılarlar.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir karıncanın koku alma yeteneği, en az bir köpeğinki kadar gelişmiştir. Dünya’da, kişi başına düşen karınca sayısı, bir milyondur. Karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Bedenine göre en büyük canlı karıncadır.

Dracula Ant - Stigmatomma pallipes

Karıncalar, aslında vücudumuzu ısırmazlar!. Ağızlarından, ”formik asiti” salgılarlar. Karıncaların istedikleri zaman, kendi kendilerini patlattıkları görülmüştür!..

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Karıncalar, ”iki hafta” kadar su altında yaşayabilir. Hiç uyumayan hayvan karıncadır. Karıncaların evi 4-5 katlıdır. Yiyeceklerini korumak için özel tuzaklar kurarlar. Yeryüzünde her insana karşı, yarım ton karınca vardır. Karıncaların iki adet midesi vardır.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Karıncalarda ”soğuk havalarda” kullanılmak üzere, % 10 gliserol vardır. Brezilya’nın geniş çayırlarında yaşayanşemsiye karıncaları” yuvalarını kurabilmek için ”250 metreküp” toprak yığarlar.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Her karınca ömrü boyunca,”1 kg. toprak” taşır. Bu miktar kendi ağırlığının ”5000 katıdır!.” Aynı biçimd,e bir çalışma ile insan topluluğunun ‘gökdelen‘ yapması söylenseydi, her birimizin ”350 ton tuğla” taşıması gerekirdi.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Arıların başlarının üzerinde 3 küçük, ön tarafta ise 2 büyük olmak üzere toplam ”5 adet gözü” bulunur. Bir işçi arı, tüm yaşamı boyunca ortalama ”bir çay kaşığının 1/12 kadar” bal üretebilir.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yarım kilo bal” yapabilmek için arılar, iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Arılar yavrularını beslemek için ”arı sütü ve polen, propolis” gibi özel bazı gıdaları da üretirler.

Bal arısı, iğnesini sokarak ”zehirini” aktarır. Vücudunda, iğnenin bir daha çıkmamasını sağlayançengeller bulunur. Bal arısının kendisi ölür ama iğnesi, 24 saat boyunca, zehir pompalamaya devam eder.

İşte bu yüzden de iğnesini hemen çıkartmak gerekir. Arı sokması, ”eklem iltihabını” tedavi etmeye, hatta önlemeye yardımcı olabilir!. Erkek arılar sokmazlar.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Arıların, bazı çiçeklerden nektar alarak yaptığı ballar zehirlidir. Bu zehir, onları asla etkilemez ama maalesef insanları zehirler. Bu zehirli bala ”deli bal” denir. Bu nedenle ne olduğu bilinmeyen baldan uzak durulmalıdır.

farmapest karınca resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yaban arısı bir çekirge yakalar, toprakta açtığı bir deliğe götürür ve orada çekirgeyi ölmeyecek bir şekilde sokarak, bayıltır!.. Daha sonra da bütün yumurtalarını, ”konserve” haline getirdiği çekirgenin yanına bırakır.

farmapest yaban arısı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bundan maksat, ”yumurtadan” çıkacak yavruların, doğduklarında ihtiyacı olan canlı yemin, yavru arılara” sağlanmasıdır!. Deliğinden uçarak giden ve kısa bir süre sonra da ölen yaban arısı, yavrularını hiç görmez!..

farmapest yaban arısı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Sirke sineklerinin kanatları, 15-20 °C sıcaklıkta kıvrık” haldeyken, 5-10 °C’lik ısıdadüz” olur. Sadece 1 gün yaşayan sinek türleri vardır. Bir kara sineğin hızı, saatte ortalama 8 km’dir.

farmapest meyve sineği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Kara sineklerin her bir gözünde, yaklaşık4000 mercek bulunur. Birat sineğinin ise genellikle, ”5-6 gözü” vardır.

farmapest meyve sineği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Sineklerinbeş adet gözü” vardır. Bir çift sineğin sadece, ”nisan ve mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinekler çıksa, Dünya ”14 m.” kalınlığında bir sinek tabakası ile kaplanırdı!..

farmapest karasinek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Karadul örümceğinin dişisi, erkeğiyle ”çiftleştikten” sonra, eğer o, hemen oradan uzaklaşmayı başaramazsa, onu hiç acımadan yer!.. Bu yüzden ona, ”karadul” denilmiştir!. Örümceklerin ağı, çelikten ‘5 kat‘ daha sağlamdır. Tarantulalar, 2,5 yıl boyunca ”yiyeceksiz” yaşayabilirler.

farmapest karadul resimleri ile ilgili görsel sonucu

Örümcekler, sadece akşamları ağlarını yaparlar. Gündüzleri ise ağlarına düşürdükleri böcekleri, ya ağlarıyla sarıp, stoklarlar ya da onu yerler.

farmapest örümcek ağı resimleri ile ilgili görsel sonucu

”Kafası kesilen” bir hamam böceği, yaklaşık ”dokuz gün” boyunca, canlı kalabilir. Sonunda iseaçlıktan ve susuzluktan ölür!. Hamam böcekleri, tahmini olarak, ”250 milyon yıldır” var oldukları halde, fiziksel olarak hiç bir değişime uğramamışlardır!.

farmapest hamamböceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Akreplerde de eğer erkek akrep hızlı davranıp oradan uzaklaşmaz ise dişi akrebe yem olabilir!. Akrepler, yaklaşık olarak 1 yıl boyunca, ‘ ve susuz‘ yaşayabilirler. Kopan organları, yeniden meydana gelir.

Arizona Bark Scorpion? - Centruroides sculpturatus

Radyasyona karşı, çok dayanıklıdırlar. Zehir oranları arttıkça, radyasyona olan dirençleri de artar. Akrebin zehirinden, ”radyasyon etkisine” maruz kalanlar içinantinükleer aşı ve serum” üretilmektedir.

farmapest akrep resimleri ile ilgili görsel sonucu

Üretilen bu serum, atom bombardımanının yol açtığı yaraları kapatarak, hücrelerin yeniden üremesine imkan sağlamaktadır.

farmapest akrep resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir akrep iki gün boyunca su altında, ”hiç hava almadan” kalabilir. 3 yıl boyunca da hiçbir şey yemeden yaşayabilir. Derin dondurucuda, 24 saat kaldıktan sonra bile, akrebin canlılığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

farmapest akrep resimleri ile ilgili görsel sonucu

‘3 hafta‘ süreyle, buz kalıbında dondurulan bir akrep, buz eritildiğinde yürüyüp, normal hayatına devam etmiştir!.. Akrep, çelik zırhla kaplı, doğal etkenlere karşı korunmuş, gerçek bir tanktan farksızdır.

farmapest akrep resimleri ile ilgili görsel sonucu

Kanı, ilginç bir şekilde ”beyazdır.Akrepler yavruladıktan sonra, hayatta kalabilmek için, oradan hemen uzaklaşamayan yavrularının bir kısmını, ”hiç çekinmeden” yerler!.

farmapest akrep resimleri ile ilgili görsel sonucu

Literatürde tanımlandığına göre;İnsanların, ölümüne en çok sebep olan hayvan sivrisinektir.” Sivrisinekler ısırdıkları zaman, antikoagulan (kan pıhtılaşmasını engelleyen) enzimleri içeren bir ”salgı” enjekte ederler.

Isırıldığınız ilk seferde, ‘hafif bir acı‘ dışında, pek fazla bir şey olmaz ancak ”bağışıklık sisteminiz” bu yabancı proteinlere” engel olabilmek için bir tür antikorüretmeye başlar!. Bir süre içinde bu ”bağışıklık reaksiyonukaşıntıya ve şişmiş bir kabarcığa neden olur.

farmapest sivrisinek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Eski çağlarda sivrisinekler insanların kanlarını emmezlermiş. İnsanların maalesef doğanın dengesini bozmasıyla, sivrisinekler de zamanla onların ve diğer memelilerin kanlarını emmeye başlamışlar.

farmapest sivrisinek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir sivrisinek kanadını, saniyede ”500 kez” çırpar. İşte bu yüzden o kadar yüksek ses ortaya çıkar. ”Muz yiyen” bir kişinin sivrisinekler tarafından ısırılma ihtimali, ”muz yememiş” bir kişiye göre daha yüksektir.

farmapest sivrisinek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yusufçuklar 1 saniyede 28, eşek arısı 100, kara sinekler ise saniyede 1000 kez kanat çırpabilirler. Hiçbir adale bu kadar süratle işleyemez. Yusufçuk lar hiçbir yere konmadan, 100 km.’lik bir yolu katedebilirler.

farmapest yusufçuk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Eşleşme mevsiminde, ”15-35 km.’lik” bir süratle bataklık üzerinde uçarlar. Kanadının yarısı kesilse bile, yine de uçmaya devam edebilirler. ”Helikop ter böceği” de denilen yusufçuklar, genellikle güneşli havalarda uçmayı tercih ederler.

farmapest yusufçuk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Görme duyuları oldukça gelişmiştir. Birbirlerine aynı oranlarda birleşmiş olan petek gözleri, yaklaşık “1000 ayrı göz”den oluşur. ”Görme duyuları” harekete çok duyarlıdır ve gördükleri her şeyi ”ağır çekimde” algılarlar.

farmapest yusufçuk resimleri ile ilgili görsel sonucu

En uzağa ve yükseğe sıçrayabilen hayvan piredir. Bacakları, ‘2,5 mm.‘ olan pire, bir sıçrayışta bir masanın bir tarafından diğer tarafına ulaşabilir.

farmapest pire resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bir olimpiyat şampiyonu eğer, aynı şekilde bir gösteri yapabilseydi, bu tür sıçrayışta; 215 m.’lik bir mesafeye atlayabilecek ya da 130 m. yüksekliğe” ulaşabilecekti!…

farmapest pire resimleri ile ilgili görsel sonucu

Pireler, saniyenin yüzde biri kadarlık bir sürede, ”100 km.”lik hıza ulaşır. Saniyede, 70 takla atar ve her taklada 6 ayağı üzerine düşer. Pireler kendi boylarının 150 katı kadar sıçrayabilirler. Aynı oranı tutturabilmek için biz insanların, yaklaşık 30 m. kadar zıplamamız gerekir.

farmapest pire resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çekirgeler, bir sıçramada, vücut boyutlarının ”20 katı” mesafe atlarlar. Bu durum bir insanın, 3 adım atlamada 100 m.’yi aşması gibidir.

farmapest çekirge resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çöl çekirgesi, dünyadaki en tahrip edici böcektir. Büyük bir çöl çekirgesi sürüsü, bir gün içinde 20.000 ton tahıl ve sebzeyi tüketebilir.

farmapest çekirge resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çekirgelerin ve akreplerin kanı ”beyaz” olduğu için, yaralarını ve yara almış organlarını, ”bir insanın iyileşme süresinden, yaklaşık olarak, 3 gün   kadar” daha önceden tedavi edebilirler.

farmapest çekirge resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dünya’daki çekirge nüfusu her ”9,2 yılda” bir ritmik olarak bir artmakta, bir azalmaktadır. Çekirgelerin kulakları, dizlerinde bulunur. Çekirgeler  kanatlarını birbirine sürterek, ”ses” çıkartırlar.

farmapest çekirge resimleri ile ilgili görsel sonucu

Afrika termitleri (beyaz karınca), yalnızca bir ”pirinç tanesi” boyutunda olur. Sadece ”tükürükleriyle, çamurlaştırdıkları toprağı kullanarak, ”5-6 milyon termitinyaşayabileceği, ‘12 m.‘ yüksekliğinde; yaklaşık olarak 100 m2 yer kaplayangökdelenler” inşaa edebilirler.

farmapest termit resimleri ile ilgili görsel sonucu

Afrika genelinde, sıkça rastlanılan bu binaların içinde; ”Oldukça uzun  ve karmaşık yollar, havalandırma alanları ve çıkış kapıları, besin ve gıda depoları, kraliçe ve kurtçuklar için özel odacıklar” vardır.

Subterranean Termites - Reticulitermes

Dünya’daki termitlerin (beyaz karıncaların) toplam ağırlığı, insanların ağırlığının 10 katıdır.

Termite - Reticulitermes

Dünya’nın en güçlü böcekleri; ”herkül, geyik ve gergedan” böcekleridir. Kendi ağırlıklarının yaklaşık olarak, ”850 katı” ağırlığındaki herbir şeyi kaldırabilirler. Bu, bir insanın65 tonkaldırmasına eşdeğerdir!.

farmapest gergedan böceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Normal bir ampul, enerjinin yaklaşık olarak %20’sini; birateş böceği ise %99’unu ışığa” çevirebilmektedir.

Unknown beetle - Dendroides canadensis

Bir tırtılın bedeninde, 2000’den fazla adele bulunur. Bazı tırtıllar, diğer hayvanları uzak tutan ”iğrenç” bir ”koku” salgılarlar.

farmapest tırtıl resimleri ile ilgili görsel sonucu

Solucanlar, ortadan ikiye ayrılsalar bile, bir süre daha yaşamlarına devam ederler.

farmapest solucan resimleri ile ilgili görsel sonucu

Tarla ve bahçelerdeki ürünlere zarar veren haşerelerden, bugün bilinen,  ”bir milyon” civarında böcek türü vardır. Tüm böcek türlerinin sayısı ise 10 milyon civarındadır.

farmapest kımıl resimleri ile ilgili görsel sonucu

10g’lık sümüklüböcek, 1 kg’lık yükü çekebilir. Sümüklüböceklerin 4 tane burnu vardır. Salyangozlar 3 yıl boyunca uyuyabilirler.

farmapest sümüklüböcek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Erkek peygamber devesi, dişisinin kokusunu ”10 km.” öteden hissedebilir. Eşleşmeden hemen sonra, eğer ‘kaçmayı‘ başaramazsa dişiolanı, erkek peygamber devesini yer!.

farmapest peygamber devesi resimleri ile ilgili görsel sonucu

Kelebekler arkalarını görebilirler. Kelebekler antenleriyle ve ayaklarıyla tat alır. Kendi boylarının 3 katı kadar uzayabilen bir ”dile” sahiptirler.

farmapest kelebek resimleri ile ilgili görsel sonucu

Uğur böcekleri, 60 km/sa gibi bir hızla uçabilirler!. Uğur böceği, kendisini tehdit altında hissettiğinde, ölü taklidi” yapabilir!.

farmapest uğur böceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Gübre böcekleri, yollarını bulmak için ”samanyolunu” kullanırlar. Rujlar, cocolea olarak isimlendirilen bir ”kaktüs paraziti” olan ve ezildiğinde ”karmin” adı verilen bir çeşit ”gıda boyası” elde edilen, kırmızı meksika böceğinden yapılır.

farmapest gübre böceği resimleri ile ilgili görsel sonucu

Farmapest  Haşere ve Kemirgen Kontrol  Hizmetleri, T.C.Sağlık Bakanlığı onaylı ve izinli, belge ve ilaçlarıyla, sizlere her türlü haşere ve kemirgen sorunu çözümünde, çeşitli alternatifler sunabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip kadrosuyla daima hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri

Avrupa Yakası

Seyrantepe Mah. Gülendam Sok. No:14/A 4.Levent / Kağıthane / İST.

Anadolu Yakası

Çınar Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Canlı Sok. Gülbağ Pasajı No: 6/13 Küçükyalı / Maltepe / İST.

Tel : (0542) 473 10 89 – (0212) 279 87 98

www.farmapest.com  Mail Adresi: farmapest@gmail.com

Leave a Reply