PİRE İLAÇLAMA NEDİR? (FARMAPEST BÖCEK İLAÇLAMA SERVİSİ)

KİMLİK BİLGİSİ

Pire; Latince ismi, (Siphonaptera centocephalides) olan, hayvanların; omurgasızlar grubundaki, eklem bacaklılar sınıfının içinde yer alan bir böcek türüdür. Pireler, yaklaşık olarak, 7 mm. büyüklüğündedir. Pireler, ”kanatsız haşereler” olup, uçamazlar. Çok güçlü bir yapıda olan ”arka ayaklarının” sayesinde, oldukça uzak mesafelere zıplarlar.

GENEL BİLGİLER

Pireler, yaklaşık olarak ”1.5 ayda, 7 mm. büyüklüğüne” yani ”ergin” hale erişebilir. Ayrıca türlerine bağlı olarak, farklılıklar gösterseler de ortalama yaşam süreleri genellikle ”bir yıldır. ”Dünya üzerinde, ”1400-1700” kadar ”pire türü” olduğu saptanmıştır. ”Türleri ve yaşam alanlarına” göre, pire haşeresinin ”renkleri” de değişiklik gösterebilir. ”Soluk sarı, kırmızımsı kahverengi ya da parlak kahverengi” olabilirler.

Pirelerin vücudu, yanlardan basıktır ve yukarıya doğru uzanmaktadır. Önde bulunan4 adet ayağı kısa, arkadaki 2 ayağı ise uzundur. Pirelerin derisi çok serttir ve bölümler halinde olur. ”Kitin” denilen, bir maddeden oluşmuştur. Pireler, kendisine doğru gelentehlikeyi sezinlediği takdirde, boyutlarının 220- 250 katı kadar uzaklığa zıplayabilir.

Pirelerin ayak uçlarında ”tırtıklı yapılar” bulunur, bu tırtıklarının sayesinde, ”kanını emdiği ve ”konak” adı verilen canlıya, rahatlıkla tutunabilir!.. Pirelerin,”baş kısmı” çok ufaktır.”Ağız bölümü,”kan emmeyi kolaylaştıracak!..’ bir yapıda gelişmiştir. Pirelerin, ”karın kısmı” ise nispeten daha geniştir.

Pireler, ortalama olarak ”1,5- 2 yıl” kadar yaşarlar. Pirelerin yaşam süresi, ”bulunduğu ortamın koşullarına” göre değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zamanda pirelerin, erişkin hale gelmesi de buna bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÜREME

Pire, çok ”hızlı üreyen” bir canlıdır. Dişi pire ölene kadar üremeye devam eder. Dişi pire, bir gün içinde 15-18 adet yumurta bırakabilir. Bir köpeğin üzerindeki 20 adet pire; bir günün içinde 360 adet yani haftada, 2000 adet yumurtayı bırakabilir!.

Pireler, üreyebilmek için bol bol kan emmek zorundadırlar. Emdiği kanda hazır bir şekilde bulunan protein, ”yumurtalarının gelişimi” için şarttır!. Kan emen pireler, üremek için kendine gerekli olan ‘besinleri ve enerjiyi’ de bu şekilde almaktadır.

”Kan emerek” iyice beslenen dişi pire, ”yumurtalarını bırakmak için” kendisine uygun olan bir yer arar. Daha sonra da onları; kuytu çatlaklar arasına, halı diplerine, yün, tüy ve pamuk gibi maddeleri içeren ”evsel ürünlerin içerisine” bırakır. Pireler, yumurtalarını asla ”toplu olarak” bir yere koymazlar. Daima, her tarafa ”dağınık bir halde” bırakırlar!..

Pirelerin üremesi; yumurta, larva, pupa ve erişkin olmak üzere 4 ayrı safhadan oluşur. Ergin pireler, topluluğun %50’sini oluştururlar. Gerisi ise; ”larva, pupa ve yumurtadan” oluşur. Ergin pireler, yumurtalarını ürettikçe, uygun olan halıların üzerine veya daha kuytu köşelere bırakır. Daha sonra da larvalar ortaya çıkar.

Pire larvaları, 4-5 mm. büyüklüğünde ve ”şeffaf beyaz” renktedir. Larva, gözümüzle asla göremediğimiz; ”deri ve kıldaki protein döküntüleri” ile beslenerek,”ergin bir pireye” dönüşür. Larvaların ”yaşam süreleri” yani yumurtadan, ergin pireye ulaşması ortamın ”nemlilik oranı”ve ”konak canlısının” bulunmasına bağlı olarak, iki hafta ile birkaç ay arasındadır.

Pirelerin larva dönüşümü, üçüncü aşama sonunda ”pupa evresine” geçilmesiyle son bulur. Pupa dönemleri, larvanın kendi çevresinde bir ”koza” örmesiyle başlar. ”Pire kozasının” üstü,”ince bir tozla” kaplıdır. Bu evrenin sonunda pupa” yırtılır. Ve ”erişkin pire” pupasından çıkar. Pupadan çıkan pire, birkaç ay hareketsiz kalır. Doğru zamanda da tekrar hareketlenir.

BESLENME

Pireler yumurtalarını geliştirebilmek için önceden de bahsettiğimiz gibi proteine ihtiyaç duyar. Protein, insanların ve diğer memelilerin kanında bolca bulunur. İşte bu nedenle de ‘pire’ gibi bazı haşereler, ”kan emerek” beslenir. Pireler, özellikle; kedi, köpek ve insan başta olmak üzere bir çok canlının ”kanlarını emerek beslenir.”

Beslenirken de ”hastalık virüsleri taşıyan” ve böylece sürekli olarak da ”hastalıkları yayan” çok zararlı bir böcek türüdür. Tüm yaşamı boyunca parazit olarak, sürekli başka canlı üzerinden beslenirler. ”Yumurtlama” yaşına ulaşmaları için kesinlikle ”çok iyi beslenmeleri” gerekir!.. İşte bu nedenle pireler, ”konakladığı canlıyı” aynı zaman içerisinde ”defalarca” ısırabilirler. Pirelerin ısırması sırasında’‘can yakıcı” ve ”kaşındırıcı” bir durum oluşur.

YAŞAM ALANLARI

Pireler,”sıcak ve nemli hava koşullarının” olduğu yerlerde çok daha sık görülmektedirler. Sıcak ve nispeten nemli iklim şartlarında, çok daha hızlı bir ”üreme ve yayılma” gösterirler. Soğuk iklimlerin yaşandığı yerlerdeki pirelerin ”yaşam süresi”, sıcak iklimlerdeki türlerine nazaran çok daha kısadır.

Pireler ”konakçı” olarak geniş bir kitle seçerler. Pire, insanlarda olabildiği gibi tüm memeli hayvanlarda özellikle de evcil olan; köpek, kedi, tavşan fare, keme ve sıçan gibi kemirgen ve memelilerde, ayrıca ”kanatlı evcil hayvanlarda” bulunabilirler.

PİRE TÜRLERİ

Pireler, yaşadığı alanlara ya da ”konak” olarak kullandığı canlılara göre, isimlendirilmektedir. İnsanların yaşam alanlarında en sık rastlanılan pire çeşitleri ise; ”kedi piresi, insan piresi, kum piresi, pamuk piresi, köpek piresi, kasık piresi, su piresi, vücut piresi, baş piresi, toz piresi olarak sayılabilir.

İnsan Piresi

İnsan piresi diğer pire cinslerine göre daha ufaktır. Birçok hayvanda olduğu gibi pireler de üzerinde yaşadığı konakçının ısısına göre kendi ısısını ayarlayarak, orada kalmayı başarır. İnsan piresi ağzındaki ”kesici uzvu” ile insanın vücudunu keser ve buradan doya doya kan emerler. İnsanda görülen bit türleri, böceklerin ”Anoplura” takımında bulunur.

İnsan piresi, vücudumuzda bulunduğu alanlara göre de türlere ayrılır. Baş, kasık, saç ve vücut piresi şeklinde sıralayabiliriz. Kanı emdikten sonra, kendini güvende bulduğu yerde dinlenmeye çekilir. İnsan piresi genellikle; elbiselerin dikiş kısımlarında, koltuk ve bacak aralarında, yaka altlarında, saç aralarında veya ceplerin dip kısımlarında olur.

Bazen insanlara diğer hayvanlardaki pire türleri de musallat olur yani; kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanlardan veya av hayvanları, fare, sıçan, keme gibi ”dış kaynaklı canlılardan” da bulaşır. Diğer canlılardan gelen ”pire türleri,” kanı emdikten sonra ”konakçıdan” ayrılırlar. İnsan piresi ısırdıktan sonra vücutta; kızarıklık, kabarcık, kaşıntı, yanma gibi belirtiler görülür.

İnsan piresi, ısırdığında üzerinden geldiği ”konak” türlerine bağlı olarak insanlara; ”parazit, bakteri ve virüs” bulaştırabilir. Bu yüzden de ”insan piresi ile mücadele” kesinlikle geç kalınmadan yapılmalıdır. İnsan piresi kimyasal ilaçlarla” yapılan uygulamalardan, ‘oldukça az’ etkilendiği için ilaçlama, mutlaka ”yoğun bir şekilde” yapılmalıdır. İlaçlama yapılırken kesinlikle kokulu ve etkili olan ilaçlar seçilmelidir ve ilaçların, T.C. Sağlık Bakanlığı izinli olup olmadığı daima kontrol edilmelidir.

Köpek Piresi

Köpek piresi, cüsse olarak kedilerdeki pirelerden daha büyüktür. ”Köpek piresi” de üzerinde konakladığı canlının ”vücut ısısına” göre, kendisinin ”vücut ısısını” ayarlayabilir. Sürekli olarak, konakladığı köpeği ”ısırarak” ”kanını emer. Bu pire çeşidi, yaban hayvanlarında da bulunur. Özelikle; ”tilki, kunduz, sincap, tavşan” gibi ”memeli hayvanlarda” da görülebilir. Eğer evimizde ”evcil hayvan” varsa, bu pire çeşidine sıkça rastlayabiliriz!..

”Evcil hayvanlarımızı” pirelerden korumak için onları mutlaka ”sık sık” veterinere götürmeliyiz. Hayvanlarımıza öncelikle, veteriner hekimlerin kontrolündebedensel pire ilaçlaması” yapılmalıdır. Yaşam alanları ise mutlaka profesyonel ve ”yetki belgesi” olan, bir haşere ilaçlama firması kontrolünde ilaçlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamayı yapan kişi ehliyetsiz olursa, hem sağlığımız risk altına girer, hem de evimizde yaşayan canlılar için ”tehlikeli” bir durum söz konusu olabilir!..

Kedi Piresi

Kedilerde bulunan bu pire çeşidi, diğerlerine göre çok daha küçüktür. Kedilerin üzerinde ”parazit” olarak yaşar Bu pire türü ”konakçı” olarak, ”kedileri” kullandığı için bu ismi alırlar. Sokaktanevlerin içine” gelen kedilerden, insanlara bulaşır.

Kediler, sürekli; ”çatı aralarında, bodrum ve kömürlük” gibi dış alanda bulunan pis ortamlarda gezindikleri için pireler, başka bir konakçıdan bu evcil kedinin üzerine geçerler ve onlarda bunu ev ortamına taşırlar. Kedi piresi ”en fazla üreyen” pire çeşididir.

Ev içerisine taşınan pireler, uygun ortamı bulduklarından, çok çabuk üreyerek çoğalır. İşte bu yüzden deçok dikkatli olmak gerekir. İlk pire görüldüğünde hiç vakit kaybedilmeden, önce evcil hayvanlar, veteriner hekime götürülerek, ortamdan uzaklaştırılmalı ve ”ev içi ilaçlama” için mutlaka profesyonel bir ”haşere ilaçlama firmasına” başvurulmalıdır!. İlaçlama, kapsamlı bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü, etrafa sıçramış pireler olabilir!..

Kuş Piresi

Birçok insanın çok küçük olmasından dolayı, mite (akar) ile karıştırıldığı için ”kuş akarı”olarak isimlendirdiği kuş piresi, böceklerin; Menoponidae ve Philopteridae familyasına aittir. ”Çok hızlı” hareket eden, kahve renkli ve boyu ”iğne ucu” kadar olan, ufak bir haşere türüdür. Diğer tüm pireler gibi hem hayvanların hem de insanların üzerine geçebilir.

Ancak bu pire türünün özellikle ”kuş kanatlarının içerisinde” çok fazla bulunması, ”sıcağı” çok sevdiğinin göstergesidir. Bu durum, insan üzerine geçtiği zamanlarda vücut sıcaklığıfarkından dolayı, ”çokuzun süre” orada kalamayacağının da işaretidir. Kuş pireleri, insana çok nadir durumlarda bulaşır.

”Kuş piresi” olarak bilinen ve evlere çoğu zaman ”çatı yada balkonlarda” yuva yapan özellikle güvercin ve diğer kuşlar ile taşınan zararlı, genellikle evcil hayvanlarımıza yönelir. ”Tavuk, hindi, kaz, ördek” gibi dışarıdaki, ”kümeslerde” beslenen kuşların yanında, evlerde ”kafeslerde” bulunan; muhabbet kuşu, kanarya, papağan, saka gibi kuşlara da musallat olurlar.

”Kuş piresi,” diğer tüm pire türleri gibi ”asalak” olarak yaşayan haşere cinsidir. Daha çok güvercinlerin üzerinde bulunduklarından dolayı, halk arasında güvercin piresi olarak bilinir.Bu pire türleri ”bulaşacağı konağı” ”sıcaklık” kriterine göre seçmektedir. Kuş piresi, evimizde eğer güvercin ya da ”kafes kuşu” besleniyorsa, bizden daha sıcak olan bu ”kuşlara” veya kedi, köpek, tavşan gibi diğer evcil hayvanlara bulaşmaktadır.

Kuş piresi evlerde; halı yüzeyinde, mobilyaların arasında, duvarlarda ve perdelerin üzerinde kısacası, evlerin hemen her yerinde görülebilen bir zararlıdır. İnsanları ”uyudukları” sırada bedeninde dolaşarak, ısıran kuş pirelerinin, insan vücudunda yaşaması ”mümkün olmamasına” rağmen, hassas ciltli insanlarda cilt alerjisi ve kızarıklığa sebep olurlar.

Kuş piresi olduğunu tespit eder etmez, ilk önce evimizdeki halılarımızı yıkamalıyız. Halılar çok yoğun olarak bulunduğu yerlerdendir. Hijyene özellikle dikkat edilmeli, üreme noktalarıbir an önce bol su ve sabunla dezenfekte edilmelidir. Ayrıca, kesin çözüm için ”pire taşıyan hayvana” da mutlaka ilaç sürülmelidir. Bu işlem için bir veteriner hekimden tıbbi yardım alınabilir.

Bunun dışında evde yapılacak olan ”sisleme” şeklindeki ilaçlamanın son derece yararı olacaktır. Ev içinde yapılan ”dumanlı (sisleme), kuş piresi ilaçlama uygulaması,” hem ”pirenin üremesini” önleyebilmek, hemde ”tamamen yok edilebilmesi” için ”en etkili” olan yöntemdir. Pirelerin yumurtayla ürediği de asla unutulmamalı ve yumurtadan çıkacak olan yavrulardan kurtulmak için 2. kez ”kokulu sıvı ilaçlama veya sisleme” yöntemi tavsiye edilmektedir.

Pamuk Piresi

Pamuk piresi, özelikle pamuk kozasının üzerinde görülen bir türdür. Ama diğer bazı ”bitki türlerine” de musallat olabilirler. Pamuk pireleri, besin ihtiyacını bitkilerin üzerinden sağladığı için yaşam alanı olarak bitkileri seçer. Bu pireler bitkilerin, ”taze filiz” vermiş kısımlarını yer. Ayrıca bitki çiçeği içindeki tomurcukları kemirirler ve çiçeklerin kurumasına neden olurlar.

Pamuk piresi tarımsal bitkilerde, büyük ”verim kayıplarına” ve bunun sonucunda da ”maddi zarara” neden olmaktadır!. Pamuk piresi bulaşan tarımsal alanı, mutlaka ”birkaç kez” yoğun şekilde ilaçlatmak gerekir. Kullanılan ilaçlar mutlaka özenle seçilmeli ve”bitkilere zarar veren”kimyasal ve zirai ilaçlardan” kesinlikle kaçınılmalıdır.

İlaçlama uygulaması, kesinlikle profesyonel ve uzman olan bir ”haşere ilaçlama” firması tarafından yapılmalıdır. Bilgi sahibi olmadan, tamamen ”kulaktan dolma bilgilerin” yardımıyla, ”amatörce ve bireysel olarak” yapılacak olan bir ”ilaçlama uygulaması” sonucunda, hiçte istenilmeyen birtakım durumlar ortaya çıkabilir!.. İlaçlama da kullanılan bazı kalitesiz ilaçlar, zehirlenmeye ve hatta ”ölüme” dahi neden olabilir!..

PİRELERİN TAŞIYARAK BULAŞTIRDIĞI BAZI HASTALIKLAR

Pireler, bir ”konaktan” öbürüne, rahatlıkla geçebildiğinden ve ”kanlarını emerek” beslendiğinden, hasta olan insanlardan, sağlıklı olanlara ”virüs taşıyan,” oldukça ”tehlikeli” canlılardır. Pireler, insanlara ”hastalıkları bulaştırma” konusunda, oldukça etkin bir rol oynar. Birçok ”hastalığında temel sebebi” olarak da onları görebiliriz. Pireler daima, ”konakladıkları canlıyı” değiştirdikleri için bir konakçıdan diğerine, virüs ve mikropları taşırlar!.

Pireler konakladığı canlının ”hastalık taşıyan kanını” emer. Daha sonra, da sağlıklı bünyeye bu ”virüsü” bulaştırır. Pireden, insana bulaşan bazı hastalıklar ise şunlardır: ”tifüs, veba, allerji, dizanteri, cilt hastalıkları, tularemi, riketsiya, sarı humma, barsak kurdu, barsak şeridi (tenya), enfeksiyon hastalıkları.” Tüm bu hastalıklar, ”pire zararlısının” taşıdığı virüs ve bakteriler nedeniyle oluşmaktadır!..

Sıcak ülkelerde yaşayan bazı türleri, kanlarını emdikleri konaklarının derisini, çok tehlikeli bir biçimde ”tahriş ederek,” dayanılmaz ağrılara neden olurlar!. Açtıkları yaralardan, çeşitli mikropların vücuda girmesi için çok uygun bir ortam oluştururlar!.. Orta çağda, milyonlarca insanın ”ölmesine” yol açan ”hıyarcık vebasının,”keme” olarak da adlandırılan ”lağım fareleri” üzerinde yaşayan pirelerin ”ısırmalarıyla,” insanlara bulaştığı anlaşılmıştır!..

PİRELERİN EVCİL HAYVANLARIMIZA OLUMSUZ ETKİLERİ

Konutlarımızda beslediğimiz kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarımıza sık sık musallat olan pirelere karşı, sadece ”can dostlarımızı ilaçlamak,” bu sorunu kesinlikle çözemez!.. Kedi ve köpeklerimize sürdüğümüz ”pire ilaçları,” bu hayvanların kanına karışarak, en fazla ”iki ay” gibi kısa bir süre koruma sağlayabilir!. Ama daha sonra yeniden, ”asalak pireler” tarafından vücutları ”istila” edilebilir!..

Pirelerin farklı şekillerde kedi ve köpeklerin sağlığını olumsuz yönde etkilemesi mümkün olabilir. Pireler, öncelikle ”evcil hayvanlarımızın” kanıyla beslendiği için onlarda ”Anemi’yeyani, ”kansızlığa”da neden olabilir. Bu durum, üzerinde ”çok fazla pire” olduğunda söz konusudur. Pireler, ”aşırı kaşıntıya” ve sonunda da ”ciltte tahrişe” neden olur. Bu, son derece rahatsız edici bir durumdur. Ayrıca bu asalak böcekler,”pire alerjisi” denilen deri hastalığına yol açar.

PİRE İLAÇLAMASINDA UYULMASI GEREKEN BAZI KURALLAR

Pire ilaçlaması; bu asalak böceğin ”çok küçük boyutlarda” olması; zıplayarak, anında yerini değiştirebilmesi ve aynı zamanda ”hızlı bir şekilde üremesi” nedeniyle, oldukça zahmetli, bir o kadar da ciddi bir iştir!..

Hayvanlarımızı bir nebzede olsa ‘pire ilacı’ ile korumaya alsak da, kendi ”sağlığımız” için mutlaka evlerimizi, işin uzmanı olan bir ”pire ilaçlama firmasına” ilaçlatmak zorunludur. ”Pire ilaçlaması” eğer işinin uzmanı, haşere ilaçlama firması tarafından yapılmaz ise pire, tekrar ”üreme”ye devam edebilir. Uygulamayı yapan kişi, mutlaka bu işin”eğitimini” almış olmalıdır.

Pire ile yapılan bu mücadelenin, ”bireysel olarak” yapılan yöntemlerle, ”iyi sonuç vermeyeceği” kesinlikle aklımızdan çıkarılmamalıdır!. Uzman olmayan kişiler, eğer bireysel çabalarıylapire ilaçlaması yaparlarsa hem kendilerinin, hem de sevdiklerinin ”sağlığını” tehlikeye atarlar!. Bu uygun olmayan,”kalitesiz haşere ilaçları” kimyasal yapıda oldukları için ”hassas bünyeli” insanlarda bazı ”olumsuz sonuçlara” yol açabilir!. Hatta, bazen zehirlenmelere dahi sebep olabilir!..

Pire bulunan ortam, ”etkili bir şekilde” ilaçlanmalıdır. Pire ilaçlamada kullanılan ilaçlar, özen gösterilerek seçilmelidir. Uygulama yapılan ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı onay ve iznine tabi olmalıdır. Bu türden, ”mücadele edilmesi oldukça zor olan haşere türleri” için ”kokulu sıvı ilaçlamayı,” ”ulv cihazı” ile ”püskürtmeli ilaçlama” yöntemini kullanarak yaptırmak gerekir.

Pirelerinyaşam alanları” çok dikkatli bir şekilde ilaçlanmalı ve ”işlem sırasında” gerekli sağlık önlemleri alınmalıdır. Öncelikle üzerinde pire olan canlı, ortamdan uzaklaştırılmalıdır. ”Pire yumurtaları” diğer tüm haşerelerde olduğu gibi ”böcek ilacından” asla etkilenmez. Daha sonra yaklaşık olarak, ”15-18 gün” içinde çıkan ”yavru pireler” için ikinci kez, ilaçlama işlemi mutlaka yapılmalıdır. Kışları, ”soğuk aylarda” canlıların üzerinde ”pirelere” rastlamanız pek mümkün değildir!.

”Böcek ilaçlaması” yapılan alan, mutlaka ”5-6 saat kapalı” tutulmalıdır!. İlaçlamadan sonra yaklaşık 2 saat kadar, mekanı havalandırmak gerekir. İlaçlama sonrasında; ölen haşereler ve ”ilacın belli bir süre daha kalıcı olabilmesi için belirli bazı yerler hariç,” etraftaki ”ilaç kalıntıları” için mutlaka ”yüzeysel temizlik” yapılmalıdır.”İlaçlama” esnasında ortalıkta bulunan yiyecek ve içecekler, mutlaka ”kapalı alanlara” taşınmalıdır.

Farmapest Haşere ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve izinli, belge ve ilaçlarıyla, sizlere her türlü haşere ve kemirgen sorunu çözümünde çeşitli alternatifler sunabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip olan uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

İletişim Bilgileri

Avrupa Yakası

Seyrantepe Mah. Gülendam Sok. No:14/A 4.Levent / Kağıthane / İST.

Anadolu Yakası

Çınar Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Canlı Sok. Gülbağ Pasajı No: 6/13 Küçükyalı

Maltepe / İST.

Tel : (0542) 473 10 89 – (0212) 279 87 98

www.farmapest.com  Mail Adresi: farmapest@gmail.com

Leave a Reply